Директори або директора - як правильно?

Директори або директора - як правильно?

Спосіб утворення множини ряду іменників викликає неоднозначну оцінку з точки зору його відповідності прийнятим в російській мові літературним нормам. Як правильно: столяри або столяра, директори або директора, договори або договори, троси або троса?

Відповідь на це питання необхідно співвідносити з особливостями розвитку літературної мови, які, з одного боку, проявляються в тенденції до збереження старої форми, а з іншого - в варіативності використання форм одного слова або в утвердженні нової форми як нормативної по відношенню до маловживаних старої.

В сучасній мові продуктивним є утворення множини іменників, які в початковій формі на приголосний, за допомогою закінчення _-а (-я): хліба, корпусу, жорна.

Форми деяких іменників на -а (-я) стали літературною нормою. Наприклад: майстер - майстри, директор - директора. Іменники цього ряду з закінченням -а (-я) вживаються паралельно з традиційною формою на -и (-і), але зі стилістичної диференціацією залежно від сфери слововживання.

Розрізняють книжкову і розмовну норму вживання таких слів.

Книжкова норма: Розмовна норма:

директори директора

договори договору

промисли промислу

редактори редактора

сектори сектора