Різниця між темою і ідеєю

Різниця між темою і ідеєю

Будь-який аналіз літературного твору починається з визначення його теми і ідеї. Між ними існує тісний смислова і логічний зв'язок, завдяки якій художній текст сприймається як цілісне єдність форми і змісту. Правильне розуміння значення літературознавчих термінів тема і ідея дозволяє встановити, наскільки точно автор зумів втілити свій творчий задум і чи варто читацької уваги його книга.

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння
  • Висновки Topinfoweb.com. ru

Визначення

Тема літературного твору - це смислове визначення його змісту, що відображає авторське бачення зображуваного явища, події, характеру або інший художній реальності.

Ідея - задум письменника, переслідує певну мету в створенні художніх образів, у використанні принципів сюжетостроения і досягненні композиційної цілісності літературного тексту.

до змісту ↑

Порівняння

Образно кажучи, темою можна вважати будь-який привід, який спонукав письменника взятися за перо і перенести на чистий аркуш паперу відбите в художніх образах сприйняття навколишньої дійсності. Писати можна про що завгодно; інше питання: з якою метою, яку задачу ставити перед собою?

Мета та завдання визначають ідею, розкриття якої і складає сутність естетично цінного і суспільно значимого літературної праці.

Серед різноманіття літературних тим можна виділити кілька основних напрямків, які служать орієнтирами для польоту творчої уяви письменника. Це історичні, соціально-побутові, пригодницькі, детективні, психологічні, морально-етичні, ліричні, філософські теми. Список можна продовжити. До нього увійдуть і оригінальні авторські замітки, і літературні щоденники, і стилістично відточені виписки з архівних документів.

Тема, відчута письменником, знаходить духовний зміст, ідею, без якої книжкова сторінка залишиться просто зв'язковим текстом. Ідея може бути відображена в історичному аналізі важливих для соціуму проблем, в зображенні складних психологічних моментів, від яких залежить людська доля, або просто в створенні ліричної замальовки, будить у читача почуття прекрасного.

Ідея - глибинний зміст твору. Тема - мотив, що дозволяє реалізувати творчий задум у рамках конкретного, точно визначеного контексту.

до змісту ↑

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. Тема визначає фактичне і смисловий зміст твору.
  2. Ідея відображає завдання і цілі письменника, яких він прагне досягти, працюючи над художнім текстом.
  3. Тема володіє формотворними функціями: вона може бути розкрита в малих літературних жанрах або отримати розвиток у великому епічному творі.
  4. Ідея - основний змістовний стрижень художнього тексту. Вона відповідає концептуальному рівню організації твору як естетично значимого цілого.