Різниця між педагогом і вчителем

Різниця між педагогом і вчителем

Ставити знак рівності між педагогом і вчителем невірно. У сучасній системі освіти роль учителя пов'язують переважно з практичною діяльністю, головне завдання якої - ефективна організація навчально-виховного процесу. Педагогіка - поняття більш широке. Воно відображає загальні принципи національних освітніх доктрин і науковий підхід до вирішення проблем виховання. Педагог покликаний творчо втілювати теорію в практику.

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння
  • Висновки Topinfoweb.com. ru

Визначення

Педагог - вихователь, вчитель, який іде на роботі з дитячим колективом гуманістичним ідеям і здійснює просвітницькі, освітні та виховні завдання відповідно до передових педагогічними методами.

Учитель - фахівець, який має педагогічну освіту і поєднує в професійній діяльності викладання навчального предмета і наставництво, виховну роботу.

до змісту ↑

Порівняння

Учитель проводить уроки та виховні заходи за затвердженими відповідно до освітніми програмами планами. Він може використовувати в роботі різні методики, що підвищують результативність навчання предмету. Основні інструменти управління навчальним процесом для вчителя - ефективні технології викладання і контроль за засвоєнням досліджуваного матеріалу.

Педагог володіє глибокими гуманітарними знаннями в області вікової психології, соціології, філософії, педагогічної науки і застосовує ці знання у всіх видах безпосередньої роботи з дитячими колективами. Він постійно вдосконалює викладацьку майстерність, займається науково-методичної та суспільно-виховною роботою.

Від науково-теоретичної діяльності видатних педагогів залежить розробка освітніх доктрин і формування тенденцій культурного розвитку суспільства. Теорія "природного виховання" Жан-Жака Руссо, "демократична педагогіка" відомого швейцарського гуманіста І. Г. Песталоцці, принцип систематичного навчання К. Д. Ушинського стали основою сучасних педагогічних методик і практик.

В діяльності вчителя конкретизується педагогічна теорія. Крім того, учительська спеціалізація пов'язана з предметом викладання. Можна говорити про роботу вчителя математики або фізики, але важко уявити собі педагога літератури або історії.

до змісту ↑

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. Функції вчителя - навчати предмету і контролювати засвоєння знань. Педагог вирішує широке коло освітніх і виховних завдань.
  2. Учитель займається практичною діяльністю. Педагог - практик, методист і теоретик в одній особі.
  3. Учитель - педагогічна спеціальність. У педагогіці вузької спеціалізації з викладання окремих предметів не буває.