Різниця між орендою і прокатом

Різниця між орендою і прокатом

оплатної передачі чужої власності стимулює економічні відносини і дозволяє отримувати вигоду як господареві майна, так і особі, яка отримує його в тимчасове користування. Для оформлення угоди використовується договір оренди і прокату. Чим зазначені категорії відрізняються один від одного і як це впливає на закріплення відносин?

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння
  • Висновки Topinfoweb.com. ru

Визначення

Оренда - договір, що укладається між орендарем та орендодавцем, відповідно до якого у тимчасове користування передається будь неспоживна майно. Угода може бути як оплатній, так і безоплатній, обмеженою тимчасовими рамками або безстроковою.

Прокат - термінова різновид договору оренди, відповідно до якої особою, що здійснює підприємницьку діяльність, у тимчасове користування орендарю передається рухоме неспоживна майно.

до змісту ↑

Порівняння

Як випливає з визначення понять, прокат є окремим випадком договору оренди і передбачає передачу майна фізичній особі для цілей, не пов'язаних з комерційним використанням. Орендодавець ж за договором, навпаки, відноситься до числа підприємців. Термін такого договору обмежений 12 місяцями, а в якості об'єкта виступає виключно рухоме неспоживна майно.

Орендодавцем та орендарем за договором оренди може бути будь-яка особа.Як об'єкт передається будь-яке майно, в тому числі машини, будівлі, споруди, обладнання. Термін не регламентований законодавством і може бути необмеженим. Мета укладання угоди необов'язково пов'язана з отриманням прибутку.

до змісту ↑

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. Обсяг понять. Договір прокату - це окремий випадок договору оренди.
  2. Об'єкт договору. В оренду може бути передано будь-неспоживна майно, в прокат - тільки рухоме.
  3. Сторони договору. Орендодавцем за договором оренди може виступати будь-яка особа, як фізична, так і юридична, за договором прокату - лише той суб'єкт правовідносин, який веде підприємницьку діяльність.
  4. Мета угоди. Оренда може переслідувати не тільки комерційні, а й інші цілі, прокат завжди спрямований на отримання прибутку.
  5. Термін. Максимальна тривалість договору прокату - 12 місяців, договір оренди може укладатися на необмежений період часу.