Різниця між публіцистичним і художнім стилем

Різниця між публіцистичним і художнім стилем

Вдумливий читач здатний безпомилково визначити цінність літературного твору. Читацький смак вибірковий, і головний критерій, за яким серед величезної кількості книг кожен визначає своє коло читання, - це зміст і стиль, співзвучні його душевному стану.

Публіцистика сприймається інакше. Нариси, репортажі, інтерв'ю, оглядові статті, теледебати і матеріали інтернет-сайтів цікаві інформаційною насиченістю, динамікою, експресивністю мови і актуальністю матеріалу. Саме ці якості публіцистичного стилю використовуються в публічних виступах і складають основу публікацій у періодичній пресі.

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння
  • Висновки Topinfoweb.com. ru

Визначення

Художній стиль - функціональна різновид літературної мови, що склалася як сукупність художніх прийомів і способів словесного викладу, використовуваних в літературній творчості.

Публіцистичний стиль - спосіб використання засобів мови з метою впливу на формування суспільної свідомості через засоби масової інформації та публічні виступи.

до змісту ↑

Порівняння

Художній стиль характеризується низкою загальних ознак, властивих творам усіх літературних жанрів.Перш за все, це образність мови, яка досягається завдяки використанню особливих мовних і синтаксичних засобів художньої виразності. Вони по-різному проявляються в епічних, ліричних і драматичних творах, але завжди служать головної мети літературної творчості: викликати співпереживання читача і збудити в його душі естетичне почуття.

В поезії образність досягається завдяки широкому використанню порівнянь, епітетів, метафор і особливій ритмічній організації тексту. Художній прозі властиве використання синонімічних рядів, прийомів гіперболізації і паралелізму, стилістично виправданих елементів просторічної лексики. Іносказання, іронія, уособлення найяскравіше проявляються в сатиричних жанрах.

Публіцистичного стилю властива інша важлива функція мови - інформаційна. Лаконічність стислій форми, точність, логічність, неординарність суджень у поєднанні з гостротою формулювань і оцінним змістом неминуче викликають у читача або слухача відповідну реакцію.

Публіцистичний стиль використовується як тонкий інструмент ідеологічного впливу на свідомість і активно застосовується для формування стійких суспільно-політичних стереотипів.

до змісту ↑

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. Функціональні відмінності художнього і публіцистичного стилів полягають в способі впливу на свідомість читача.
  2. В художньому стилі спосіб впливу - літературний образ; в публіцистичному - експресивно забарвлена ​​злободенна інформація.
  3. Художній стиль - основа будь-якого літературного твору. Публіцистичний стиль - інструмент журналістів, політиків і громадських діячів.
  4. Художня стилістика стикається з духовним світом людини. Публіцистика сприяє формуванню масової свідомості.