Різниця між програмою і планом

Різниця між програмою і планом

В сучасному світі перемагає лише той, хто краще за всіх підготовлений до майбутніх дій. Програма та план - дві важливих частини проектного менеджменту, реалізація ідей якого дозволяє привести до успіху будь-яке підприємство. Розуміння різниці між ними дуже важливо для майбутніх керівників, які хочуть не просто бути гвинтиком системи, а грамотно управляти ресурсами і визначати своє майбутнє.

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння
  • Висновки Topinfoweb.com. ru

Визначення

Програма - послідовний алгоритм дій, реалізація якого дозволить виконавцю досягти певної мети. Програма може бути комп'ютерної, передвиборної, робочої. Всіх їх об'єднує одне: набір взаємозв'язаних заходів, спрямованих на реалізацію поставлених завдань.

План - ряд дій, об'єднаних єдиною метою і призначених до виконання до певної дати. План дозволяє створити робочий графік, який дисциплінує як окремого індивіда, так і групу людей, допомагаючи їм орієнтуватися в часі і просторі.

до змісту ↑

Порівняння

Таким чином, програма - широке поняття, що означає стратегію досягнення результату. Без неї не обходиться діяльність жодної великої компанії і організації, керівник якої дійсно хоче домогтися успіху.Програма - гнучка, заради досягнення цілей окремі пункти можуть змінюватися, адаптуватися під реальні умови. При цьому вона може мати кілька планів, які виконуються паралельно.

План - застарілий спосіб реалізації завдань проектного менеджменту. Він деталізований, а кожна подія має тимчасовими рамками, але далеко не факт, що виконання всіх завдань призведе до досягнення цілей.

до змісту ↑

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. Широта поняття. Програма - більш широка категорія, яка може включати в себе кілька планів.
  2. Прогресивність. Програма є більш гнучкою, ніж план, і її можна коригувати, направляти в процесі реалізації.
  3. Гнучкість. Окремі пункти програми можуть виконуватися незалежно один від одного, можливо кілька результатів. План завжди лине, а тому повинен реалізовуватися послідовно.
  4. Деталізація. Програма містить лише загальні положення, цілі, а план - детальне опрацювання кожного кроку, тимчасові рамки, ресурси.
  5. Оцінка результату. Щоб зрозуміти результативність плану, необхідно зіставити заплановані заходи з реально виконаними. Оцінити ефективність програми можна лише після досягнення мети.