Різниця між магістратом і аспірантурою

Різниця між магістратом і аспірантурою

Система вищої освіти в більшості європейських країн відповідно до Болонського процесу має два рівня підготовки фахівців, які освоюють обов'язкові освітні програми. Перший рівень підготовки - бакалаврат. Диплом бакалавра дає право продовжити освіту за загальними програмами другого рівня і отримати кваліфікацію фахівця. За спеціальними програмами вузи готують магістрів. Аспірантура є наступною освітньої щаблем.

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння
  • Висновки Topinfoweb.com. ru

Визначення

Магістратура - система підготовки професіоналів високого рівня у вищих навчальних закладах, які працюють по обов'язковим програмами навчання студентів з правом вибору загального напрямку освіти і поглибленого вивчення окремих дисциплін за фахом.

Аспірантура - система підготовки професорсько-викладацьких і наукових кадрів з числа осіб, які мають диплом спеціаліста або бакалавра. Аспірантура може бути заснована при вищому навчальному закладі або науково-дослідному інституті.

до змісту ↑

Порівняння

В магістратурі проходять підготовку студенти, які мають диплом бакалавра і вибрали магістерську програму подальшого навчання у вищому навчальному закладі.

В магістратурі переважає індивідуальний підхід до роботи кожного студента з урахуванням поглибленого вивчення деяких предметів з обраної спеціалізації.

Диплом магістра дає право займатися практичною діяльністю, відповідної отриманої спеціальності, а також педагогічною та викладацькою працюй в середніх спеціальних навчальних закладах. Ще одна перевага магістратури: рівень підготовки по її програмами дозволяє випускникам претендувати на навчання в аспірантурі.

Термін навчання в магістратурі - 2 роки.

Аспірантура - структурна одиниця вищого навчального закладу, заснована для підготовки вищого і середнього викладацького складу.

Аспірантом може стати особа, яка має диплом магістра або спеціаліста, яка отримала рекомендації наукового керівника та кафедри, на якій проводилась спеціалізація з предметів з поглибленим вивченням. Випускники аспірантури захищають кандидатську дисертацію і можуть продовжити наукову роботу.

Термін навчання в аспірантурі - 3 роки; заочна форма навчання - 4 роки.

до змісту ↑

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. Магістратура - другий рівень системи підготовки в вузах, працюють в рамках Болонського процесу.
  2. Аспірантура - одна з форм підготовки професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів.
  3. Магістратура - частина вузівської системи.
  4. Аспірантура може бути заснована не тільки в вузі, але і в науково-дослідному інституті.
  5. Для вступу до магістратури потрібне підтвердження диплома бакалавра або спеціаліста.
  6. В аспірантуру мають право вступати особи, які мають диплом спеціаліста або магістра.
  7. Випускники вузів, які закінчили магістратуру, мають право займатися викладацькою діяльністю в середніх спеціальних навчальних закладах.