Різниця між переказом і легендою

Різниця між переказом і легендою

Епічні форми словесного мистецтва склалися задовго до виникнення писемності. В усних розповідях про важливі історичні події, прославлених героїв, природних потрясінь із століття в століття передавалися не тільки реальні факти, а й народний вимисел, поетичні доповнення, смислові символи, які перетворювали оповідання в даний творчість. Так народжувалися старовинні перекази і легенди.

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння
  • Висновки Topinfoweb.com. ru

Визначення

Переказ - різновид епічного жанру, що має форму розповіді про події віддаленого історичного плану або розповіді про виникнення будь-якої родової традиції.

Легенда - епічний фольклорний жанр, який представляє історичні факти або вигадані події в формі опоетизованого оповіді про давнє минуле.

до змісту ↑

Порівняння

В переказі максимально зберігалася фактична основа. І оповідачеві, і слухачеві описувані події представлялися справжніми. Це стосується і переказів, створених на біблійної основі, і тих, які виникли як сімейні історії повчального змісту.

Передання, пов'язані з історичними подіями та долею видатних особистостей, включали елемент чудесного: знамення, передбачення, фатальної зумовленості. Це посилювало причинно-наслідковий зв'язок розповіді.

З переказів, багаторазово переказаних і доповнених поетичними образами, складалися легенди, в яких художній вимисел превалював над фактичним змістом. Їх герої здійснювали подвиги за допомогою богів або містичних сил, а події набували узагальнений, символічний сенс.

В легенді простежується прагнення пояснити незрозуміле, знайти причину природних катаклізмів, виділити в герої риси незаперечного лідера.

Дія легенди, на відміну від перекази, відбувається поза часом. Воно настільки давнє, що може сприйматися тільки на віру, без фактичного підтвердження.

до змісту ↑

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. Переказ - усний переказ давньої реальної історії або повчальної притчі. Легенда - художній вимисел на основі подій, що відбувалися в далекому минулому.
  2. В переказі зберігається відносна достовірність фактів. У легенді переважає вигадка.
  3. Переказ може бути тісно пов'язане з історією роду або сім'ї. У легенді описуються події з життя незвичайного, вигаданого героя.
  4. В переказі відсутні широкі узагальнення і складна символіка. Легенді притаманні метафоричність і символічна образність.
  5. Переказ може мати повчальний висновок. У легенді відсутня оцінний мотив.