Різниця між гіпотезою і теорією

Різниця між гіпотезою і теорією

Без гіпотез і теорій не може існувати жодна наука. Але різниця між цими поняттями не для всіх є очевидною. А хтось взагалі вважає терміни взаємозамінними. Спробуємо внести ясність в цей предмет обговорення і дізнаємося, чим відрізняється гіпотеза від теорії.

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння

Визначення

Гіпотеза - це твердження, достовірність якого потрібно довести. Вона висувається як спроба пояснити будь-яке явище. При цьому передбачається, що ймовірність правдивості такого судження досить висока.

Теорія - це система взаємопов'язаних положень, яка розробляється для обгрунтування існуючих явищ і фактів. Теорія створюється із застосуванням наукового методу. Приклад такої системи - теорія відносності у фізиці.

до змісту ↑

Порівняння

В кожному випадку порушується деяка предметна область. Але відмінність гіпотези від теорії полягає в тому, що перша за своєю суттю є лише гіпотезою, а друга максимально достовірна, оскільки спирається на науку. Втім, гіпотеза теж виглядає досить правдоподібно, адже вона посилається на деякі спостереження і відомі закономірності. Однак всі аспекти такого умовиводи вимагають ретельної експериментальної перевірки.

Якщо висунуте твердження абсолютно доводиться, воно стає непорушною істиною.Іноді гіпотеза, що пройшла глибоке дослідження, є початком розвитку теорії. У деяких випадках гіпотетичне судження спростовується і переходить в категорію помилкових тверджень. Це відбувається, коли йому протиставляється інше, раніше доведене, твердження або вказується контрприклад.

Слід зазначити, що гіпотез на одну і ту ж тему може існувати одночасно декілька. В такому випадку розглядається і перевіряється кожна з них і виявляється єдина правильна або всі висунуті твердження спростовуються.

Теорія - це щось об'ємне і розгорнуте. У ній окремі поняття стають значущими елементами цілої системи. Теорія вибудовується, спираючись на закони логіки. Одні судження в ній випливають з інших. Теорія має фундаментальне значення для науки. Проте іноді і усталені уявлення ставляться під сумнів. Але спростувати теорію практично неможливо, на відміну від простої гіпотези.

Ті, хто не цілком розуміє, в чому різниця між гіпотезою і теорією, іноді можуть неправильно вживати ці поняття. Наприклад, твердження про зародження Всесвіту можуть називатися теоріями. Однак насправді це лише гіпотези, оскільки жодне з таких припущень не доведено на сто відсотків.