Різниця між етикою і естетикою

Різниця між етикою і естетикою

Етика і естетика - області філософського знання, між якими існує певний взаємозв'язок. Але що вкладається в кожне з понять, і чим відрізняється етика від естетики? Спробуємо в цьому розібратися.

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння

Визначення

Етика - вчення про мораль, яка регламентує гідні й негідні людські прояви, і моральності - практичної реалізації взаємин, що розглядаються з позиції добра і зла.

Естетика - наука, що досліджує сутність і прояви прекрасного в різних сферах життя, а також чуттєве сприйняття людиною дійсності, яке сприяє пізнанню світу відповідно до законів краси і гармонії.

до змісту ↑

Порівняння

Якщо співвіднести кожне з понять з певної сферою духовного світу людини, то етики буде відповідати воля, а естетиці - почуття. Щоб краще розібратися, в чому полягає відмінність етики від естетики, звернемося до ключових моментів, які характеризують ці області знання.

Так, для етики основними термінами є: мораль, моральність, норми поведінки, добро і зло. Дане вчення висуває принципи, керуючись якими люди мають можливість не тільки мирно співіснувати, але і робити спілкування приємним і результативним. Етика говорить: "До іншим слід ставитися так, як ти хотів би, щоб ставилися до тебе".

Етичні норми закликають дотримуватися у всьому відчуття міри, бути розсудливим, не порушувати заведений порядок. Завдання етики - закласти в людині важливі моральні цінності і навчити його самостійно знаходити правильні рішення в наступних одна за одною життєвих ситуаціях.

Слова, які стосуються естетиці: краса, гармонія, чуттєвість, мистецтво. Вчення представляє людину як істоту, здатну через почуття осягнути прекрасне і світ цілком. Мудрість зберігається навіть в предметах і явищах, що не приносять практичну користь. Багато що можна відкрити для себе, наприклад, просто споглядаючи красиву квітку або захід під кінець дня.

Фундаментальним компонентом естетики вважається мистецтво. Людина - це ще і носій творчого потенціалу. Пізнаючи явища дійсності, він здатний відображати їх за допомогою різних художніх засобів. Твори мистецтва допомагають людям зрозуміти істини буття.

У чому різниця між етикою і естетикою? Етика розкриває принципи комфортного проживання людей в суспільстві один одного, допомагає розгледіти і розвинути в собі кращі якості. Естетика формує художній смак, вчить бачити і творити красу. У сукупності дві науки існують для того, щоб сприяти досягненню гармонії як у внутрішньому світі кожної людини, так і в суспільстві в цілому.