Різниця між співробітником і працівником

Різниця між співробітником і працівником

Трудові відносини завжди привертали до себе підвищену увагу як з боку вчених, так і з боку простих людей. Відмінності працівника від співробітника, на перший погляд, носять суто технічний характер і ні в якій мірі не впливають на правове становище особи. Однак при більш уважному вивченні питання певна різниця стає помітною.

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння
  • Висновки Topinfoweb.com. ru

Визначення

Співробітник - особа, яка здійснює посадові обов'язки спільно з ким-небудь при виконанні поставлених завдань. Дана праця може оплачуватися (науковий співробітник) або бути безоплатним (в окремих випадках). Поняття здебільшого є розмовним і в правових актах не закріплено.

Працівник - це суб'єкт трудових правовідносин, який уклав договір з наймачем на умовах, визначених законодавством та локальними нормативними актами. Особа має певними правами, а також колом посадових обов'язків, недотримання яких тягне дисциплінарну відповідальність.

до змісту ↑

Порівняння

В літературі і розмовної мови співробітником називають далеко не кожному працівника. Це в першу чергу відноситься до службовців державних установ, а також ученим.Працівник - це поняття сфери трудового права, що означає будь-яка особа, з яким укладено трудовий договір. Співробітник - розмовне слово, яким в тому числі позначають тих людей, хто допомагає організації на добровільних засадах. Працівник же завжди отримує оплату за свою працю, мінімальний розмір якої встановлено законодавством.

до змісту ↑

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. Обсяг. Поняття "співробітник" є більш широким, і в нього входить і категорія "працівник".
  2. Легальність. Поняття "працівник" закріплено в Трудовому кодексі, в той час як поняття "співробітник" використовується тільки в розмовній мові.
  3. Відносність. Працівником називають будь-яка особа, яка виконує трудові обов'язки, співробітником - суб'єкта правовідносин, який відноситься до певного суб'єкту господарювання.
  4. Оплата. Працівник завжди отримує грошові кошти за свою працю. Співробітник може виконувати обов'язки на добровільних засадах або за символічну плату.