Різниця між прямими і непрямими витратами

Різниця між прямими і непрямими витратами

Здійснюючи виробництво товарів, підприємство має 2 види витрат - прямі і непрямі. Що вони собою являють?

Зміст статті

 • Що представляють собою прямі витрати?
 • Що являють собою непрямі витрати?
 • Порівняння
 • Таблиця

Що представляють собою прямі витрати?

Під прямими прийнято розуміти витрати, які мають безпосереднє відношення до випуску товару і є визначальними з точки зору його собівартості або мають виражену економічну зв'язок з об'єктом виробництва.

Основні види прямих витрат, що характеризують більшість типів виробництв:

 • закупівля сировини, комплектуючих, які використовуються для випуску товарів підприємством;
 • оплата експлуатаційних витрат - комунальних послуг, ліцензій на ПЗ;
 • зарплата персоналу, зайнятого на фабричних лініях, компенсації підрядникам.
до змісту ↑

Що являють собою непрямі витрати?

Під непрямими прийнято розуміти витрати, які другорядні з точки зору собівартості випуску підприємством товарів або не мають вираженої економічної зв'язку з об'єктом виробництва. Такими витратами можуть бути:

 • оплата курсів з підвищення кваліфікації співробітників фабричних ліній;
 • витрати на проведення ремонту у виробничих цехах, кабінетах;
 • витрати на рекламу, просування фірми-виробника товарів;
 • оплата відсотків за корпоративними кредитами;
 • витрати на офісне обладнання, засоби зв'язку.

до змісту ↑

Порівняння

Головна відмінність прямих витрат від непрямих - ступінь впливу на собівартість продукції, що випускається. Інший критерій різниці - наявність економічного взаємозв'язку з об'єктами виробництва. При цьому одні й ті ж витрати можуть ставитися в одних випадках до прямих, у інших - до непрямих, в залежності від конкретної стадії виробничого процесу.

Наприклад, витрати на закупівлю обладнання для виробництва товарів будуть прямими по відношенню до фабричної лінії (тобто будуть мати з нею тісний економічний зв'язок), але непрямими по відношенню до собівартості випуску відповідних товарів на даній лінії.

Зарплата персоналу, який працює на виробництві, швидше за все, буде ставитися до прямих витрат. Але оплата праці фахівців інших підрозділів фірми (бухгалтерії або, наприклад, рекламного відділу) - це вже непрямі витрати.

Для чого в принципі виникає необхідність в класифікації видатків фірми на прямі і непрямі?

На практиці це найчастіше пов'язано з тим, що такий поділ витрат встановлено в положеннях Статті 318 Податкового кодексу і застосовується при визначенні термінів зарахування витрат в рахунок зменшення податкової бази.

Ті види витрат, які НК РФ відносить до прямих, можуть відображатись у податковій звітності за поточний період тільки в міру реалізації товарів. Непрямі витрати допустимо зафіксувати у відповідних документах в повному обсязі. Але якщо фірма надає послуги і не займається випуском товарів, то обидва види витрат можуть бути відображені в одному періоді. Завдяки цьому підприємець отримує можливість використовувати складові їх суми для зменшення податкової бази одночасно.

Визначивши, в чому різниця між прямими і непрямими витратами, а також розглянувши то, в чому її практична значущість, зафіксуємо висновки в таблиці.

до змісту ↑

Таблиця

Прямі витрати Непрямі витрати
Що між ними спільного?
Одні і ті ж витрати можуть бути прямими для одних ділянок виробництва і непрямими - для інших
У чому різниця між ними?
Представляють собою витрати, які мають виражену економічну зв'язок з тим чи іншим виробничим процесом Представляють собою витрати, які не мають вираженої економічної зв'язку з виробничими процесами
В визначальною мірою впливають на собівартість випускаються фірмою товарів Обмежено впливають на собівартість випускаються фірмою товарів
Чи можуть бути прийняті до зменшення податкової бази тільки в міру реалізації випускаються фірмою товарів Чи можуть бути прийняті до зменшення податкової бази в рамках отче тного періоду без обмежень