Різниця між діалектикою і метафізикою

Різниця між діалектикою і метафізикою

Діалектика і метафізика - це два першорядних поняття філософії. За своїм змістом вони протиставляються один одному.

Про діалектиці і метафізиці в загальному

Кожне з понять можна розглядати і як філософський підхід, і як спосіб мислення або пізнання. Предметом дослідження в обох випадках є природа речей і реальності як такої. Розвивається світ або він залишається незмінною? Чи існує зв'язок між об'єктами дійсності? Як співвідносяться між собою кількість і якість? Ці та інші питання зачіпають два протиборчі напрямки.

Порівняння

Отже, кожна з теорій має свій погляд на багато істотні моменти. Перш за все, відмінність діалектики від метафізики полягає в їх баченні світу. Діалектика вважає, що в усьому своєму різноманітті він збудований в сувору систему, взаємозв'язок елементів якої дуже важлива. Метафізика виходить з того, що дійсність складена з автономних, незалежних один від одного об'єктів, вивчати які можна окремо.

Діалектика наполягає на тому, що світ динамічний і постійно змінюється. Все навколишнє знаходиться в безперервному процесі розвитку. При цьому рух відбувається як би по спіралі - нове виникає з віджилого старого і, піднімаючись на наступний виток, є більш досконалим.Розвиток супроводжується переходом кількісних характеристик в якісні.

З точки зору метафізики історичного розвитку світу не існує. Все, що ми можемо спостерігати, - це лише повтор, а не прогресуюче рух. Зв'язок нового і старого метафізика відкидає, так само як і залежність кількості від якості. Відбуваються з речами зміни - це тільки збільшення або зменшення вихідного матеріалу.

Розвиток, по діалектичному вченню, стає результатом внутрішньої боротьби. Стверджується, що сутність будь-якого предмета або явища складають дві протилежні сторони. Кожна з них, намагаючись зайняти лідируюче місце, удосконалюється, і річ в цілому якісно змінюється, переходить на наступний щабель організації. Таким чином відбувається саморух об'єкта.

Метафізика не визнає поділу предметів і явищ на суперечливі сторони. Вона заперечує внутрішню боротьбу, що приводить до розвитку. Рух речі, на думку прихильників цього підходу, здійснюється лише під впливом зовнішньої сили.

Відрізняється і система мислення відповідно до кожного з напрямків. У чому різниця між діалектикою і метафізикою? У тому, що діалектичне мислення спирається на парність категорій, пошук загального підстави у зовсім несхожих, полярних сторін різних образів і ідей. Метафізичне мислення засноване на формулах "або одне, або інше", "якщо не це, значить, то".

Саме пізнання розглядається діалектикою як покроковий цілеспрямований процес, в якому здійснюється перехід від простого до складного (з урахуванням їх єдності), а в підсумку - до абсолютної істини. Метафізика стверджує, що осягнути істину можна відразу, користуючись тільки умоглядними методами.