Різниця між декларацією і сертифікатом

Різниця між декларацією і сертифікатом

Розвиток торгово-економічних відносин призвело до об'єктивної необхідності підтвердження якості товару. Раніше в Росії дана процедура зводилася до отримання сертифіката, який видавався уповноваженими державними органами. Але з недавніх пір в дію була введена ще й декларація відповідності. Чим відрізняються ці документи або вони позначають одну і ту ж процедуру?

Декларація відповідності - це документ, що випускається виробником товару або послуги, в якому якість продукції підтверджується її виробником. При цьому відповідальність за достовірність даних лягає на особу, яка подає заявку до відповідного державного органу. Декларацією можуть забезпечуватися як імпортні, так і вітчизняні товари. Практика видачі таких документів найширше поширена в Європейському Союзі і США.

Сертифікат - це документ, який видається уповноваженим державним органом і підтверджує якість товару. Продукт піддається випробуванням, покликаним перевірити його характеристики. Сертифікація може бути як добровільною, так і обов'язковою. Документ видається на бланку встановленого зразка, який володіє декількома лініями захисту.

Отже, декларація і сертифікат мають однакову юридичну силу.Процедура отримання документів ідентична, пакет паперів, що підлягають збиранню, однаковий. Термін дії декларації та сертифіката не може перевищувати трьох років. Таким чином, дані поняття просто є різними назвами однієї і тієї ж процедури: підтвердження відповідності якості продукту заявленим даними.

Втім, відмінності між документами є, і вони дуже серйозні. По-перше, сертифікат можна отримати в обов'язковому і добровільному порядку, якщо на те є бажання або правові підстави. Що стосується декларації відповідності, то вона оформлюється лише на той перелік продуктів, що зазначений у відповідному нормативно-правового акта.

По-друге, сертифікат видається на бланку відповідного зразка, який заповнюється відповідно до встановлених правил. Декларація ж повинна бути оформлена на звичайному аркуші А4 і бути завіреною як органом, що здійснює сертифікацію, так і виробником продукції.

По-третє, є відмінності по відповідальності за недостовірні дані. Так, якщо помилки містяться в сертифікаті, то виробник продукції формально до цього не має відношення. Відповідальність лягає на орган, який цей сертифікат видав. Але якщо помилки містяться в декларації відповідності, то і відповідати доведеться заявнику.

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. Процедура. Сертифікат можна отримати в обов'язковому і добровільному порядку практично на будь-який продукт, в той час як видати декларацію відповідності - тільки на ту групу товарів, яка вказана в "Переліку".
  2. Форма. Для сертифікації продукції передбачений бланк суворої звітності. Декларація відповідності може бути видана у вільній формі.
  3. Відповідальність за достовірність даних. Якщо відомості, зазначені в декларації, не відповідають дійсності, то відповідати за це буде виробник. Якщо ж дані сертифікату недостовірні, то відповідальність лежить на органі, який його видав.
  4. Актуальність. Сертифікація товарів - це застаріла форма підтвердження їх відповідності встановленим критеріям. На даний момент світ рухається по шляху розвитку декларування відповідності товару споживчим нормам, що дозволяє швидше вивести продукт на ринок.