Різниця між скаргою та заявою

Різниця між скаргою та заявою

Конфлікти неминуче виникають в процесі взаємодії суб'єктів правовідносин, а скарги і заяви вважаються цивілізованими методами їх вирішення. Звичайно, назва документа грає другорядну роль, і все ж, чи є відмінності між зазначеними категоріями? Як озаглавити своє звернення і вибрати оптимальну форму для його подальшої подачі?

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння
  • Висновки Topinfoweb.com. ru

Визначення

Скарга - письмове звернення до державного або міжнародний орган, організацію з вимогою про відновлення порушеного права або вжиття заходів по відношенню до винної особи. Суть документа може бути абсолютно різною: від незгоди з прийнятим рішенням до вимоги усунути порушення законодавства. При цьому скарги підлягають розгляду уповноваженою особою в установлений термін.

Заява - письмове або усне звернення, спрямоване до державного органу, організацію, з метою реалізації свого законного права або інформування посадової особи. Воно також підлягає розгляду в установлений законом термін, а заявник повідомляється про прийняте рішення.

до змісту ↑

Порівняння

Основні відмінності між зазначеними категоріями наведені в Федеральному законі, що регламентує розгляд звернень громадян Росії.Так, заявою в ньому пропонується вважати прохання громадянина про надання допомоги в реалізації його законних прав та інтересів, а також інформацію про порушення законодавства, недостатню роботу органів державної влади та місцевого самоврядування.

Скаргою буде звернення про відновлення прав і законних інтересів, притягнення до відповідальності осіб, які допустили порушення. Таким чином, заява може не містити ніяких вимог по суті, а лише висловлювати пропозицію, критику дій посадової особи або органу. Скарга покликана усунути наявну несправедливість, допомогти громадянину відновити свої права.

Заяви надсилаються до державних органів в рамках законодавства про звернення громадян. Скарги можуть заявлятися в цивільному, адміністративному і кримінальному процесі, де право на їх подачу передбачено нормами права.

до змісту ↑

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. Зміст. Скарга - це прохання про відновлення порушеного права, заяву - звернення, головна мета якого - інформувати посадова особа.
  2. Вимога. У скарзі завжди міститься певна прохання: скасувати рішення державного органу, переглянути справу, відсторонити від роботи працівника. Заява може і не містити такої вимоги, якщо воно носить інформаційний характер.
  3. Особливості подачі. Заяви можуть подаватися в будь-які органи, а спеціалізовані скарги - в ході адміністративного, цивільного, кримінального процесу.