Різниця між реферативних виступом і доповіддю

Різниця між реферативних виступом і доповіддю

Формою публічного науково-проблемного виступу може бути доповідь або реферативное повідомлення. Вони відрізняються за характером підготовленої інформації та способу її подачі. У доповіді важливі не тільки змістовна сторона, а й ораторські здібності виступаючого. У реферативному виступі увага концентрується на обраному до обговорення матеріалі.

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння
  • Висновки Topinfoweb.com. ru

Визначення

Доповідь - самостійно підготовлений і композиційно оформлений матеріал наукового змісту, що містить аналітичну інформацію по освітлюваної теми, представлену у вигляді тез і доказів.

Реферативне виступ - публічний виступ або друкований текст, змістом якого є узагальнення раніше опублікованої науково-теоретичної або науково-дослідницької інформації, що відповідає певній науковій темі.

до змісту ↑

Порівняння

Доповідь будується за принципом визначення кола проблемних питань із зазначенням способу їх рішення, докази наукових гіпотез, висвітлення актуальних тем або результатів наукових досліджень. Побудова і стилістичне оформлення доповіді повинні відповідати офіційним характером повідомлення.Для обґрунтування теми доповідач може використовувати науково підтверджені факти і власні спостереження, що представляють інтерес для фахівців наукової області, якій ця тема стосується.

Основою реферативного виступу служить реферат - короткий виклад наукової роботи або огляд опублікованих матеріалів, тематично пов'язаних однією науковою проблемою. У реферативному виступі не може відображатися авторська позиція або критична оцінка представленої інформації.

Форма підготовки доповіді буває тезисной. В цьому випадку виступ доповідача будується як логічно і композиційно організована мова з використанням прийомів ораторського мистецтва.

Реферативне виступ повинен містити повний текстовий матеріал з обов'язковими посиланнями на інформаційне джерело.

до змісту ↑

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. Доповідь - самостійно підготовлений аналітичний матеріал. Реферативне виступ готується на основі реферату.
  2. В доповіді міститься нова інформація про наукову проблему, її дослідженні та способи вирішення. У реферативному виступі систематизуються опубліковані з певної теми наукові матеріали.
  3. Доповідь може бути складений у формі тез. Реферативне виступ містить повний текст повідомлення.