Різниця між продукцією і товаром

Різниця між продукцією і товаром

Деякі люди цікавляться, чи є різниця між продукцією і товаром, адже ці економічні категорії досить часто вживаються як рівнозначні. Разом з тим, професійні економісти стверджують, що, хоча між ними і є щось спільне, все ж вони несуть в собі різне смислове навантаження. Спробуємо і ми розібратися, в чому між ними відмінності.

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння
  • Висновки Topinfoweb.com. ru

Визначення

Продукція - це ті матеріальні або нематеріальні активи, які були створені виробником при здійсненні виробничого процесу, причому на них були витрачені певні ресурси, що вплинули на її собівартість.

Товар представляє собою економічну категорію, в яку переходить продукція, коли виробник приймає рішення продати створені ним матеріальні і нематеріальні цінності. На собівартість продукції накручується певний відсоток з метою покриття невиробничих витрат, і в підсумку виходить ціна за одиницю товару.

до змісту ↑

Порівняння

На початковому етапі компанія-виробник виготовляє певну кількість продукції, на яку витрачаються ресурси. Потім ця продукція може бути реалізована потенційним покупцям, і тоді вона переходить в статус "товару". На нього встановлюється певна ціна, яка завжди вища за собівартість продукції, оскільки в цю різницю включаються витрати підприємства, які не можна безпосередньо віднести на виробничий процес.

Буває так, що вироблена продукція не продається покупцям, а залишається в розпорядженні підприємства для задоволення його внутрішніх потреб. Така продукція не переходить в категорію товарів, а стає матеріальними запасами, комплектуючими або напівфабрикатами для подальшого використання.

Крім того, товар ніколи не може бути проведений організацією, але має можливість звертатися на ринку досить довгий час, якщо часто бере участь в угодах купівлі-продажу. Ціна товару завжди вища за собівартість продукції. Продукція може стати товаром, але товар ніколи не може стати продукцією.

до змісту ↑

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. Продукція завжди бере участь у виробничому процесі, а товар - немає.
  2. Продукція має собівартість, а товар - ціну, причому перша завжди нижче другої.
  3. Продукція може перейти в форму товару, а товар в форму продукції - ніколи.
  4. Продукція здійснює один життєвий цикл, в той час як товар може мати кілька стадій життєвого циклу в залежності від кількості угод з ним.