Різниця між байкою і казкою

Різниця між байкою і казкою

Відрізнити байку від казки часом буває непросто, оскільки незвичайність того, що відбувається і персонажі цих невеликих за обсягом вигаданих історій мають багато спільного. Цікаве зміст і повчальний підтекст зближує ці жанри настільки, що їх принципові відмінності виявляються очевидними тільки при детальному аналізі змісту і форми.

Байка відноситься до малих епічних жанрів, що склалися як частина міфотворчості в період розквіту античної культури. Запозичені з міфів алегоричні образи придбали в байці нового змісту. Вони стали алегоричній формою зображення людських достоїнств і вад, що проявляються у вчинках, відносинах, життєвих ситуаціях.

Байка є коротка розповідь дидактичного характеру, в якому персонажі стають предметом сатиричного зображення, оскільки діють всупереч правилам загальноприйнятої моралі. Оцінка їх діям дається в короткій афористичній кінцівці байки як висновок узагальнюючого характеру або на початку розповіді як мораль, яка потребує сатиричної ілюстрації.

Казка має не менше давню історію. Вважається, що спочатку казкова розповідь мало не тільки розважальний характер, але, перш за все, служило попередженням або повчанням, в якому на прикладі казкових героїв демонструвалися наслідки поведінки, що порушує родове табу або язичницький ритуал.Казка, як і байка, могла мати повчальну кінцівку в формі прислів'я, приказки або приповідки.

При всій схожості, байка і казка мають відмінні жанрові особливості. У байці виділяють подієву частину і власне мораль, складові її композиційне ціле. Сюжет казки не має такого поділу - він розвивається як ланцюг подій, в результаті яких герой, заручившись підтримкою добрих сил, справляється з нездійсненним завданням і отримує нагороду.

Більшість персонажів байок запозичені з міфів і представлені образами тварин, наділених алегоричними рисами людського характеру: вовк відрізняється жадібністю і жорстокістю, лисиця - хитрістю і користолюбством, сова - мудрістю, ведмідь - грубістю, лев - благородством. У казках про тварин ці якості мають не алегоричне, а символічне значення, а самі персонажі діють не в одній конкретній ситуації, яка проявляє цю символіку, а протягом всієї розповіді, багаторазово підтверджуючи асоціативний зв'язок образу з роллю, відведеною йому в казковому сюжеті.

Байка - сатиричний твір, найчастіше написане у віршованій формі. Казка - традиційно прозовий жанр. Прийоми сатири в ній використовуються епізодично і не є домінантою, за винятком сатиричних казок.

Байка "Лебідь, рак і щука" І. Крилов

Казка будується з багаторазовими повторами, використанням стійких мовних зворотів, постійних епітетів, порівнянь і метафор. Оповідання байки відрізняється стислістю, динамізмом розвитку сюжету, має обмежений вибір засобів художньої виразності.

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. Байка - короткий повчальний розповідь, що складається з двох рівнозначні частин: опису події і афористично кінцівки або початку.Казка не має явно вираженої повчальної установки. Її зміст докладно передає події, в результаті яких герой перемагає зло і отримує нагороду.
  2. На відміну від казки як переважно оповідного жанру, байка є сатиричним твором.
  3. В казці основними засобами художньої виразності є метафора і постійні епітети, в байці - алегорія.
  4. Персонажі казок найчастіше люди і міфічні істоти, рідше - звірі. У байках дійові особи, як правило, - тварини.