Різниця між аналізом і оцінкою

Різниця між аналізом і оцінкою

Аналіз і оцінка застосовуються в багатьох областях діяльності. Без них не обходиться жодне наукове дослідження. Чим відрізняються ці важливі поняття одне від одного? Спробуємо розібратися.

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння
  • Висновки Topinfoweb.com. ru

Визначення

Аналіз - протилежний синтезу метод, що складається в уявному або реальному поділі цілого, складного на прості елементи; всебічне, детальне розгляд, вивчення факту, події або явища.

Оцінка - процес встановлення значущості будь-які дії, об'єкта чи явища, визначення його параметрів в якісному і кількісному відношенні.

до змісту ↑

Порівняння

Будь-яке наукове дослідження починається з аналізу. Який-небудь об'єкт або процес підрозділяється на прості елементи, що дозволяє всебічно вивчити його сутність. Пізнаючи частини, ми пізнаємо і ціле. Аналіз буває, наприклад, математичним, хімічним, фінансовим, граматичним, медичним. Аналіз дозволяє зробити загальний висновок з приватних висновків.

Аналіз передує оцінку. Оцінка ж - логічно наступний після аналізу крок. Оцінка допомагає встановити значимість явища, його відповідність певним нормам. Оцінка проводиться за якісними (хороший, поганий, вигідний, невигідний) і кількісним (відповідно до визначеної шкалою) параметрами.Завдяки оцінці складається поняття про характеристики об'єкта. Після всебічної оцінки зазвичай приймається якесь рішення. Оцінка дозволяє порівняти між собою кілька проаналізованих об'єктів. Також на основі даних одного аналізу може бути зроблено кілька відмінних один від одного оцінок. Оцінка зазвичай простіше для розуміння, але вона, як правило, відносна, висловлює чиюсь суб'єктивну думку. Наприклад, в медицині на основі аналізів, зроблених лаборантом, кілька лікарів можуть поставити діагнози, причому висновки фахівців будуть, швидше за все, відрізнятися один від одного.

до змісту ↑

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. Оцінка - завершальний етап аналізу, який зазвичай призводить до якогось рішення.
  2. Аналіз перевіряє об'єкт або явище на відповідність певним параметрам, оцінка робить висновки з отриманих результатів.
  3. Аналіз - явище максимально об'єктивне, оцінка - суб'єктивне, відносне, змінне в часі. На основі одного і того ж аналізу можуть бути дані різні оцінки ситуації, зроблені відмінні один від одного висновки.
  4. Оцінка дозволяє порівняти кілька проаналізованих об'єктів між собою.