У чому різниця між відміною і дієвідміною

У чому різниця між відміною і дієвідміною

Схиляння і відмінювання - різні мовні категорії, за якими визначають особливості зміни відмінкові закінчення іменників і особистих форм дієслова в теперішньому і майбутньому часу.

Схиляння відноситься до іменників, відмінювання - до дієслів, і в цьому їх принципова відмінність.

У російській мові дієслова поділяються на дві основні групи: першого і другого відмінювання.

В закінченнях дієслів першої дієвідміни в другому і третьому особі однини, першому і другому особі множини пишеться буква е .

До першого дієвідміні відносяться дієслова, які в невизначеній формі закінчуються на -еть, ать, -оть, -уть, -ять, -ить, -ть , а також дієслова голити, стелити, бити, пити, жити, вити, лити, гнити, зибіть . У закінченнях цих дієслів у другому і третьому особі однини, першому і другому особі множини пишеться буква -е; в третій особі множини дієслова першої дієвідміни мають закінчення -ут; -ють :

встигнути, мріяти

од. ч. мн. ч.

1. успе мрія 1. успе- ем мечта- ем

2. успе- їж мечта- їж 2. успе- ете мечта- ете

3. успе -ет мрія -ет 3. успе- ють мечта- ють

До другого дієвідміні відносяться дієслова, які в невизначеній формі

закінчуються на ить, крім голити, стелити і перераховані вище ;

деякі дієслова на - еть: вертіти, терпіти, залежатиме, бачити, ненавидіти,

образити, дивитися;

деякі дієслова на - ать: гнати, дихати, чути, тремтіти, кричати .

В закінченнях цих дієслів в теперішньому і майбутньому часі в однині другого і третього особи і в множині в першому і другому особі пишеться буква -і; в третій особі множини дієслова другої дієвідміни мають закінчення - ат; -ят :

купити мовчати

од. ч. мн. ч.

1. купл- ю мовчить 1. куп- їм молч- їм

2. куп- бач мовчить -ішь 2. куп- ите молч- ите

3. куп- ит молч- ит 3. куп- ят мовчить - ат

Відмінювання визначає правопис закінчень при зміні дієслова по особах і числах в теперішньому і майбутньому часі.

Схиляння відноситься до імені іменника і також визначає правопис закінчень при зміні форми слова.

У російській мові виділяють три основних відмінювання іменників.

До першого відміні належать іменники чоловічого, жіночого та спільного роду, що мають в початковій формі закінчення -а (-я): синочок, юнак, дах, річка, задирака, непосида, дядько .

До другого відміні належать іменники чоловічого роду з нульовим закінченням, чоловічого і середнього роду з закінченнями - о, -е в називному відмінку однини: стіл, журавель, будиночок, вікно, поле, щастя .

До третього відміні належать іменники жіночого роду з основою на ь, мають в початковій формі нульове закінчення: ніч, допомогу, двері, зошит .

Особливу групу складають так звані разносклоняемие іменники, які формально належать до третього відміні, але в відмінкових формах мають нетипові закінчення. Це 11 іменників, в називному відмінку однини закінчуються на ма і іменник шлях.

Не мають форм відмінювання незмінні запозичені іменники, відмінок яких можна встановити тільки по контексту: пальто, метро, ​​кава, какаду, кенгуру, портьє.

Як бачимо, між поняттями відміни і відмінювання тільки одне спільне: вони об'єднують групи частин мови з характерними однотипними змінами закінчень в різних формах слова.

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. Відмінювання відображає тип написання закінчень дієслів при зміні цієї частини мови по особах і числах в сьогоденні і простому майбутньому часі. Схиляння характеризує особливості зміни відмінкові закінчення іменників, які діляться на три основні групи за родовою ознакою, типу основи і закінчення в називному відмінку однини.