Що становить духовний світ людини?

Що становить духовний світ людини?

Тема духовного світу особистості протягом багатьох століть змушує мудреців і вчених, служителів церкви і простих смертних міркувати, виводити нові гіпотези, підтверджувати і спростовувати їх. Загальне уявлення про нього має кожен, але конкретної відповіді на питання, що становить духовний світ людини, почути вдається вкрай рідко.

Поняття про духовний світ досить широке, і дати чітке формулювання досить важко. Ймовірно, підходити до питання визначення компонентів духовного світу розумніше з різних позицій.

Зміст статті

 • Психологія
 • Релігія
 • Філософія

Психологія

З точки зору психологічної науки духовний світ людини становлять емоції і почуття, їм відчувають. Духовне життя особистості закладена на рівні потреб і формує культурно-моральне сприйняття, яке, в свою чергу, являє собою синтез внутрішнього і зовнішнього світу.

Духовність уособлює квінтесенцію внутрішніх прагнень до зовнішніх ідеалам і образам. При цьому духовний світ окремої особистості нерозривно пов'язаний з духовним світом суспільства.

Психологія відносить до складових духовного світу такі елементи:

 1. Знання. Людина має великий потенціал, і сьогодні їм накопичений величезний інформаційний багаж. Духовний розвиток передбачає наявність і сприйняття знань про природу, суспільство і, головне, знань людини про самого себе.
 2. Віра і переконання. В першу чергу цей компонент передбачає, що людина вірить в істинність переконань, що направляють його розум і дії.
 3. Цінності. Дана частина духовного світу надає життю людини свідомість, формує ідеали і визначає особистісну позицію.
 4. Емоції і почуття. Елементи, на підставі яких будується зв'язок людини з іншими людьми і суспільством в цілому.
 5. Цілі. У цій частині духовного світу людини фокусується його свідома діяльність, що відображає прагнення і бажання особистості.

Отже, психологічне уявлення про духовний світ людини базується на зв'язку особистості і суспільства, формуванні духовної культури і використанні накопиченого досвіду попередніх поколінь.

до змісту ↑

Релігія

Релігійне уявлення про духовний світ людини багато в чому залежить від національної приналежності, яка зумовлює моральні цінності того чи іншого народу.

Спільними моментами, що об'єднують духовний світ різних націй, є:

 • віра в Бога;
 • особистісні якості (доброта, миролюбність, скромність, щедрість);
 • дотримання релігійних звітом.

Рівень духовності виступає як основний критерій, що відображає стан внутрішнього світу людей. Такий стан речей притаманне практично всім світовим релігійним вченням.

Духовний світ людини віруючої - це непорушне визнання існування Бога, відчуття його підтримки і постійної присутності. Віра дозволяє особистості виходити за звичні і буденні рамки розуміння духовності. Це вже не просто уявлення про правила поведінки і інформаційному сприйнятті, а можливість побачити свій внутрішній і навколишній світ через призму божественного начала.

до змісту ↑

Філософія

Духовний світ людини в філософії - це нероздільне і абсолютно цілісне поняття. При цьому феномен духовності складається з безлічі факторів, основні з яких:

 • розум,
 • почуття,
 • талант,
 • темперамент,
 • пам'ять,
 • характер,
 • воля.

Унікальна здатність індивідуума, пов'язана з можливістю дослідити, сприймати і застосовувати досвід всього людства, формує його духовний світ. При цьому напрацювання поколінь переломлюються через призму світогляду особистості, тим самим виробляючи духовну енергію. "Поза духовного змісту, - писав сучасний філософ М. К. Мамардашвілі, - будь-яка справа - це півсправи. Не уявляю собі філософію без лицарів честі і людської гідності. Все інше - слова. Люди повинні впізнавати себе в думки філософів ".

Чи не що інше, як філософія, спонукає до життя абсолютно всі елементи, включені до складу духовного світу індивідуума. Наука мудреців вчить людину жити, керуючись розумним і узгодженим з власним сумлінням постулатом. Вона формує самодостатню особистість, сильну духовно. Відбувається це завдяки критичному ставленню і раціонально-морального життєвому орієнтиру.

Впевненість в собі укупі з умінням зробити правильний моральний вибір - це і є та соціально-духовна цінність з особливою енергетикою, до якої прагне сучасне суспільство і яка так значна для кожного.

Духовний світ будь-якої людини є унікальним, адже схожі компоненти мають властивість змінюватись і приймати самі різні форми. Духовний світ - це все різноманіття почуттів і емоцій, характеру і темпераменту, думок і вчинків.Духовний світ - це поєднання внутрішніх переживань і зовнішніх обставин, багато в чому залежать від індивідуально-типових властивостей, релігійних і національних традицій, особливостей виховання.