Різниця між світоглядом і філософією

Різниця між світоглядом і філософією

Дивлячись на світ навколо, будь-яка людина, навіть не будучи філософом, формує свою власну думку про події навколо нього події, він думає і розмірковує , вивчає і дає оцінку ... Цікаво, а чим взагалі відрізняється світогляд від філософії, наскільки близькі ці поняття? Спробуємо прояснити дане питання.

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння
  • Висновки Topinfoweb.com. ru

Визначення

Світогляд - цілісна система поглядів людини на світ і місце особистості в ньому, гранично узагальнююча уявлення і погляди про навколишній.

Філософія - різновид світогляду, що вивчає фундаментальні питання буття з науково-теоретичних позицій.

до змісту ↑

Порівняння

Деякий час існував різнобій в розумінні зв'язку філософії з світоглядом, їх співвідношення. Вважалося, що це синоніми, тобто абсолютно ідентичні поняття. Філософія, яка називається також метафізикою, претендувала на те, щоб її сприймали як погляд на світ в його сукупності, якийсь універсальний ключ до вивчення буття. Але в подальшому стало ясно, що філософія не здатна бути "наукою наук", оскільки не може здійснити синтез всього існуючого наукового знання. Вона відповідає тільки на основоположні питання, розмірковує про місце людини в світі, сенс її життя.