Різниця між словом і словосполученням

Різниця між словом і словосполученням

Щоб висловити найпростіше судження про що-небудь, потрібні слова. Однак їх вживання в мові має бути підпорядковане вимогам правильності, точності, логічності та стилістичної сумісності. Саме за цими вимогами слова з'єднуються в пропозицію, мінімальної синтаксичної одиницею якого виступає словосполучення.

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння
  • Висновки Topinfoweb.com. ru

Визначення

Слово - лексична одиниця, що володіє граматичними ознаками і відповідна певної частини мови. Слово володіє інформаційною функцією і є смисловий основою будь-якого судження.

Словосполучення - мінімальна синтаксична одиниця мови, що входить до складу пропозиції. Словосполучення складається з двох або декількох слів, граматично і за змістом пов'язаних між собою.

до змісту ↑

Порівняння

Слово можна розглядати як частину мови, як самостійну лексему, як мовної елемент, що відноситься до певної граматичної категорії. Слово має структуру, що складається з лексичного ядра - кореня і формотворчих частин: приставки, суфікса і закінчення.

Однак, з точки зору усного та писемного мовлення, цих характеристик недостатньо, щоб слово входить в нашу пропозицію могло виконувати найважливіші інформаційні та комунікативні функції.

Тільки в реченні слово в повній мірі виявляє своє лексичне значення.Крім граматичної основи, в пропозиція входять слова, що доповнюють і уточнюючі його сенс. Об'єднані в граматично пов'язані групи, вони складають словосполучення.

Словосполучення будується за принципом з'єднання головного і залежного слів за допомогою зв'язку узгодження, управління або примикання:

зелене листя, залізний обруч, яскраве сонце (погодження);

вечеряти за столом, випити чаю, піклуватися про дитину (управління);

дуже добре, завтра о восьмій, суперечка на гроші (примикання).

Словосполучення, як і слово, може входити в синтаксичну конструкцію пропозиції в якості додаткового члена: доповнення, обставини, поширеного визначення. У цьому випадку воно розглядається як єдине ціле і підпорядковується загальним для даного типу пропозицій до правил пунктуації.

до змісту ↑

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. Слово - основна лексична одиниця мови. Воно має смислове значення, яке може сприйматися поза будь-якого контексту.
  2. Словосполучення - мінімальна синтаксична одиниця, що входить до складу пропозиції. У промові словосполучення може вживатися тільки в зв'язку з іншими структурними елементами пропозиції.
  3. Словосполучення складається з двох або кількох слів.
  4. Слово сприймається як частина мови: іменник, прикметник, дієслово, займенник.
  5. Словосполучення не є частиною мови. У реченні вони виступають в якості другорядних членів: доповнення, визначення або обставини.