Різниця між багатством і добробутом

Різниця між багатством і добробутом

Відомо, що добробут окремої людини і його сім'ї залежить від рівня економічного розвитку цілої держави. У розвинених країнах багатство і добробут громадян прямо пропорційно загальним обсягам промислового виробництва. Чи володіє поняття добробут нації тим самим значенням, що і багатство її обраних представників?

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння
  • Висновки Topinfoweb.com. ru

Визначення

Багатство - синонім матеріального достатку, стабільного доходу окремої людини, сім'ї або соціальної групи, які отримують постійно зростаючу прибуток завдяки наявності засобів виробництва і матеріальної бази у вигляді нерухомості, техніки, банківських рахунків.

Добробут - економічна категорія, що відображає забезпеченість окремої людини, групи людей або держави в цілому благами, що задовольняють матеріальні, соціальні та духовні потреби.

до змісту ↑

Порівняння

У повсякденній свідомості багатство пов'язане з можливістю володіти накопиченими і примножувати цінностями, які в грошовому еквіваленті перевищують природні потреби людини в щоденних витратах на необхідне.

Економісти вважають багатством різницю між грошовими активами і пасивами.

Філософи під поняттям багатство на увазі матеріальне і майнове перевагу одних членів суспільства над іншими.

Різні думки щодо багатства збігаються в головному: чим вищий добробут кожного з жителів держави, тим більший відсоток багатих людей в ньому проживає.

Добробут населення залежить від характеру економічних відносин, рівня розвитку продуктивних сил, матеріально-технічної виробничої бази, використання енергозберігаючих технологій і способу управління виробничими процесами.

Сукупність цих факторів визначає можливість задоволення потреб кожної людини в якісній їжі, повноцінний відпочинок, послуги лікарів, соціальний захист і духовному розвитку.

добробуту окремої особистості і всієї нації можна назвати рівень задоволення безлічі потреб, корисностей і задоволень.

до змісту ↑

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. Багатство - володіння матеріальними цінностями, що перевищують потреби людини і його сім'ї.
  2. Добробут - забезпеченість, соціальна захищеність і можливість духовного розвитку кожного члена суспільства.
  3. Багатство можна накопичити або втратити. Добробут - підвищити або знизити в період економічної кризи.
  4. Багатство, при всій його матеріальності, відносять до понять абстрактним. Добробут - економічна категорія, яка оперує конкретними розрахунковими і статистичними даними.