Різниця між вольт і Ватто

Різниця між вольт і Ватто

Одними з основних характеристик будь-якого електроустаткування є напруга і споживана потужність, в зв'язку, з чим на будь-якому приладі (або в паспорті до нього) є інформація про потужності (Ватт) і напрузі (Вольт).

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння
  • Висновки Topinfoweb.com. ru

Визначення

Ватт (Вт або W) - це одиниця виміру потужності.

Вольт (В або V) - це одиниця виміру електричного потенціалу, напруги, різниці потенціалів і електрорушійної сили.

до змісту ↑

Порівняння

Вольт і Ватт - це одиниці виміру для різних електротехнічних параметрів.

1 Вольт - це величина електричної напруги на кінцях провідника, необхідна для виділення теплоти потужністю рівної 1 Ватт при силі постійного електричного струму, що протікає через даний провідник, що дорівнює одному Амперу. Також 1 Вольт можна охарактеризувати як різниця електричних потенціалів між двома наявними точками в разі, коли для переміщення електричного заряду величиною в 1 Кулон з точки в точку потрібно зробити роботу, рівну 1 Джоуль.

1 Ватт - величина потужності, при якій за одну секунду відбувається робота рівна одному джоулів. Отже, Ватт - це похідна від інших величин одиниця. Так, наприклад, потужність співвідноситься з напругою в такий спосіб: Вт = В • А, де В - показник величини напруги, а А - показник величини сили струму.Крім механічної потужності розрізняють ще електричну і теплову потужність.

до змісту ↑

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. Ватт (Вт або W) - стандартна одиниця вимірювання потужності.
  2. Вольт (В або V) - стандартна одиниця вимірювання напруги, різниці електричних потенціалів, електричного потенціалу і електрорушійної сили.
  3. Потужність (Вт) будь-якого приладу можна розрахувати, перемноживши напруга (В) на силу струму (А). АМПЕР (А) - стандартна одиниця вимірювання сили електричного струму.