Різниця між тезою і статтею

Різниця між тезою і статтею

Людині, що займається наукою або публіцистикою, добре знайомі такі елементи текстуалізації, як теза і стаття. У чому їх особливості?

Зміст статті

  • Що таке тезу?
  • Що таке стаття?
  • Порівняння
  • Таблиця

Що таке тезу?

Під тезою прийнято розуміти фразу або їх сукупність (в обсязі, що не перевищує кілька абзаців), призначені для короткого викладу будь-якої думки чи ідеї (закріплених, як правило, в іншому, більш об'ємному матеріалі). Або ж підлягають закріпленню згодом. Теза може бути, таким чином, коротким переказом існуючого матеріалу або ж основою для подальшого складання будь-якого джерела.

Тези бувають більшою мірою теоретичними, ніж готовий матеріал. У них може закладатися якась гіпотеза, яку в процесі написання повноцінного матеріалу досліднику потрібно довести або спростувати.

Тези зазвичай не підлягають опублікуванню. Вони є джерелами, які використовуються головним чином їх автором - як допоміжний текст в процесі написання нового матеріалу або кращого освоєння готового. Тому структуровані і викладені вони можуть бути будь-яким зручним для автора способом.

Але в тих випадках, коли готовий матеріал публікується в тематичному журналі (наприклад, науковому), обов'язковою умовою розміщення в ньому авторського праці може бути супровід його тезами, які розміщуються в іншій частині журналу - наприклад, в оглядовій частині.

Повноцінним матеріалом, який складається на основі тез або є їх джерелом, може бути стаття. Розглянемо її специфіку.

до змісту ↑

Що таке стаття?

Під статтею прийнято розуміти структурований, готовий до публікації або публічного прочитання матеріал, який характеризується, як правило, практичною спрямованістю. Складатися він може, як ми зазначили вище, на основі тез - можливо, спочатку містять в собі припущення, які доводяться або спростовуються автором в процесі написання статті.

Розглянутий джерело підлягає опублікуванню, тому спосіб відображення в ньому інформації вибирається той, який, швидше за все, буде в найбільшій мірі комфортним для читача матеріалу. Стаття має загальноприйняту структуру - її складають вступ, основна частина, висновки. Вона, як правило, істотно об'ємніше сукупності тез - буває, що для великих конференцій пишуться статті на десятки сторінок.

до змісту ↑

Порівняння

Головна відмінність тези від статті - в обсязі, а також в більш вираженою теоретичної спрямованості перших (якщо стаття згодом складається з їх використанням). Також тези відрізняються від статей, як правило, більш простою структурою і свободою вибору способу викладу інформації автором.

Тези зазвичай не призначені для опублікування, але при публікації наукових статей їх наявність на додаток до основного матеріалу може бути обов'язковою умовою розміщення авторського праці в журналі.

Тези в багатьох випадках - оптимальне доповнення до статті, основні моменти якої необхідно озвучити публічно. Наприклад, на конференції.Якщо обсяг статті занадто великий для того, щоб при прочитанні повної версії матеріалу вкластися у встановлені обмеження на час виступу учасників, краще використовувати тези на її основі.

Визначивши, в чому різниця між тезою і статтею, відобразимо висновки в таблиці.

до змісту ↑

Таблиця

Теза Стаття
Що спільного між ними?
Тези можуть складатися на основі статті (як короткий її переказ) або використовуватися при написанні статті (як джерело основних думок, що відображаються в ній)
У чому різниця між ними?
Має обсяг порядку декількох абзаців, іноді - менше Може мати обсяг в десятки сторінок
Складається так, як зручно автору Складається, як правило, відповідно до загальноприйнятих вимог до структури - з введенням, основний частиною, висновками
як правило, не призначений для опублікування (принаймні як самостійне джерело) Призначена для опублікування
Може допускати значну частку теоретичних формулювань, гіпотетичну постановку проблем Зазвичай характеризується практичної спрямованість або більш предметної постановкою проблем