Різниця між синонімами і антонімами

Різниця між синонімами і антонімами

В мові між деякими словами існує особлива взаємозв'язок. Прикладами таких відносин є синоніми і антоніми. Що собою являють ті і інші? Які функції вони виконують? І чим відрізняються синоніми від антонімів? Спробуємо в цьому розібратися.

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння
  • Таблиця

Визначення

Синоніми - слова, в тій чи іншій мірі подібні за змістом, але не збігаються за вимовою і написанням. Синонімічними зв'язками найчастіше бувають об'єднані прикметники. Приклади синонімів: гарячий, що обпалює, вогненний.

Антоніми - слова, прямо протиставлені один одному за лексичним значенням і мають неоднакове звучання і написання. Антоніми утворюються тільки в рамках якоїсь однієї частини мови. Приклад: падіння - зліт.

до змісту ↑

Порівняння

Як видно з визначень, основна відмінність синонімів від антонімів полягає в тому, що перші мають подібним значенням, а другі - протилежним. Синоніми бувають різними за програмними цілями застосування. Вони служать для передачі відтінків сенсу (бігти, мчати), вираження емоційного ставлення до осіб і предметів (хлопчина, хлопчисько) або підтримки стилю тексту (посміхатися, либіться). Частина синонімів мають нейтральне значення (дивитися, дивитися). Антоніми, в свою чергу, майже завжди орієнтовані саме на сенс.

Синоніми в мові присутні в більшій кількості, ніж антоніми. Адже часто вони утворюють цілі синонімічні ряди (маленький, крихітний, мізерний, мініатюрний). Антоніми ж існують в парах (низько - високо, добрий - злий). Причому у багатьох слів, зокрема у позначають конкретні предмети, не існує антонімів. Неможливо, скажімо, підібрати протилежні назви до слів: будинок, ведмідь, сонце. Синоніми ж у цих понять є.

У чому різниця між синонімами і антонімами? В ролі, яку вони відіграють у мові. Синоніми вносять в мова різноманітність, роблять її багатшою і виразно. Грамотно вживаючи такі слова, ми маємо можливість найбільш повно висловлювати свої думки, максимально правдиво описувати власні емоції і почуття і виражати особисте ставлення до чого-небудь. Тим часом антоніми використовуються для зображення всіляких контрастів і опису явищ життя у всій їх суперечливій суті.

до змісту ↑

Таблиця

Синоніми Антоніми
Подібний сенс Протилежне значення
Різноманітні за програмними цілями застосування Орієнтовані на зміст
Групуються в синонімічні ряди Утворюють пари Знаходяться в більшій кількості
Знаходяться в меншій кількості Допомагають точніше висловлювати думки
Дозволяють зображати контрасти