Різниця між структурою і системою

Різниця між структурою і системою

Поняття "структура" і "система" невіддільні одна від одної. Однак з приводу їх співвідношення в сучасній науці досі існують значні розбіжності. У статті наведемо точку зору, яка представлена ​​в літературі найбільш послідовною. Отже, що мається на увазі під кожним з двох термінів, і чим відрізняється структура від системи?

Визначення

В філософському сенсі структура трактується як сукупність зв'язків, що існують між складовими частинами об'єкта. Причому ці зв'язки є стійкими і впорядкованими. Прикладом служить сукупність міжатомних зв'язків в молекулі. Тим часом в повсякденному розумінні і відповідно до тлумачення терміна в ряді наук структура означає безпосередньо внутрішній устрій об'єкта. З цієї точки зору структуру молекули утворюють всі її атоми, розташовані певним чином в просторі.

Система - безліч взаємозалежних елементів, яке представляє собою єдність, що існує з конкретною метою на протязі будь-якого часу. Система має відокремлену позицію в навколишньому середовищі і разом з тим взаємодіє з дійсністю.

Порівняння

Отже, з'ясовуючи, в чому полягає відмінність структури від системи, слід, перш за все, загострити увагу на тому факті, що структура є лише внутрішнім аспектом будь-якого феномена.Об'єкт в цілому не можна назвати структурою. Під цим терміном до того ж мається на увазі щось залишається завжди незмінним, стійким.

Поняття "система" ширше. Воно включає в себе всі прояви будь-якого складного об'єкта: його значущі компоненти, зв'язки між ними, особливості будови, функції та інше. Найбільш загальним є поділ систем на матеріальні і абстрактні. Як приклад для першої категорії можна привести екосистему в біології, для другої - розроблену теорію.

Будь-яка система, на відміну від структури, характеризується відносинами з навколишнім середовищем, виступаючи при цьому як цілісний об'єкт. Система набуває властивостей, якими не володіють її окремі елементи. Можливості системи набагато вище простої суми можливостей складових її компонентів.

В цілому відповісти на питання, в чому різниця між структурою і системою, можна так. Система - це якийсь організований об'єкт, що володіє різноманітними властивостями і якостями. Структура є важливою характеристикою такого об'єкта, його стабільної, незмінною стороною. Вона відповідає за збереження всієї системи при будь-яких відбуваються перетворення.