Різниця між розповіддю і твором

Різниця між розповіддю і твором

За визначенням Академічного словника російської мови, твором називається літературне, наукове або музичний твір, а також письмова шкільна робота, вправа в правильному, літературному викладі своїх думок, міркувань на задану тему. Співвідносні з першою частиною визначення розповідь теж є твором. Але якщо розглядати його як жанровий різновид художньої прози, виникає необхідність уточнення понять "розповідь" і "твір", оскільки між ними все-таки не можна поставити знак абсолютної рівності.

Твір - це естетично цінна, творчо переосмислена, що відображає авторську позицію інтерпретація якої-небудь значущої для суспільної свідомості теми. Аналіз, судження, аргументи, висновки, засновані на зібраної по цій темі інформації або власному досвіді автора, вимагають точного, переконливого і в той же час яскравого, образного викладу, властивого художньо-публіцистичного стилю.

У вужчому значенні твір може мати конкретні різновиди і бути представлено у формі опису, розповіді, міркування, порівняльної характеристики історичних подій, суспільних явищ або літературних героїв.

Мета твори - відображення особистої думки автора, його поглядів і оцінки актуальною для певної аудиторії проблеми.