Різниця між повістю і романом

Різниця між повістю і романом

Літературні розповідні жанри, до яких відносяться повість і роман, не завжди поділяє чітко виражена межа. Проте, помилково вважати, що повість - це маленький роман. Таке визначення має місце в зарубіжному літературознавстві, але російська художня проза, яка має своїми, особливими характерними рисами, вимагає більш точної жанрової класифікації.

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння
  • Висновки Topinfoweb.com. ru

Визначення

Повість - це прозовий літературний твір, жанрової особливістю якого вважається зосередженість оповідання на долю або значному епізоді з життя одного героя.

Роман - великий твір художньої прози, представлене в епічному жанрі. У романі драматичні долі героїв тісно пов'язані з історично значущими подіями. Ідейний зміст роману зачіпає глибокі світоглядні проблеми або актуальні для свого часу соціальні теми.

до змісту ↑

Порівняння

Роману властиві масштабність зображення описуваних подій, багатоплановість сюжету, широкі часові рамки, в які входить хронологія розповіді. Сюжет роману будується на одній основній і декількох додаткових сюжетних лініях. Вони тісно пов'язані між собою і представляють єдине композиційне ціле твори.

Ідейний зміст роману виявляється в розкритті мотивів і принципів соціальної поведінки, його відповідності ціннісним установкам і культурним стандартам.На цьому будується і типізація героїв, і основний конфлікт. Він розгортається на битоопісательной або історичному тлі і зачіпає широке коло проблем етичного, психологічного, світоглядного плану.

Загальне визначення роману як жанру конкретизується в таких його різновидах, як соціально-побутової, психологічний, історичний, пригодницький, фантастичний і детективний роман.

В повісті ряд послідовно подій, що розвиваються обмежений конкретним часом і зосереджений в певному місці. Доля і особистість героя розкриваються в межах оповіді про одне або декількох епізодах, які стають поворотними моментами в його житті.

Сюжет повісті не має паралелей, як в романі, але може бути ускладнений несподіваними поворотами, що додають йому глибину і багатоплановість. Сюжетне дію концентрується навколо головного героя, внутрішній світ якого незмінно залишається в центрі уваги автора.

В повісті відсутня виражена соціокультурна або історична проекція описуваних подій. Безпосередню участь в них головного героя створює в творі напружену сюжетну динаміку, співзвучну природному ходу подій в звичайній, реальному житті.

Проблематика повісті значно вужче, ніж та, яка представлена ​​в романі. Вона, як правило, стосується питань етики і моралі, особистісного становлення і прояви якостей людського характеру в незвичайних або навіть екстремальних ситуаціях.

Як і роман, повість може бути історичної, пригодницької, фантастичною, детективної, битопісательной. Така жанрова різновид, як психологічна повість, в літературі явище рідкісне, зате добре відомі жанри сатиричної повісті та повісті-казки.

до змісту ↑

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. В романі відбиваються історично і соціально значущі події. У повісті вони можуть служити тільки прихованим фоном оповідання.
  2. Долі героїв в романі постають в історичному або соціально-психологічному контексті. У повісті особистість головного героя розкривається в конкретних ситуаціях і подіях.
  3. Сюжет роману має розгалужену структуру, що включає додаткові сюжетні лінії. Сюжет повісті більш простий і будується без ускладнюють його розвиток паралелей.
  4. Дія роману охоплює значний відрізок часу. Події, що описуються в повісті, обмежені часом і місцем дії.
  5. Проблематика роману стосується широкого кола питань. Проблема повісті зачіпає тільки частина з них.
  6. В романі герої можуть бути виразниками філософських ідей і світоглядних позицій. Для утримання повісті важлива індивідуальність героя і його особисті людські якості.
  7. У сучасній літературі повість може бути представлена ​​жанровими різновидами, не збігаються з жанровим розмаїттям роману.