Різниця між соціологією та іншими науками

Різниця між соціологією та іншими науками

Соціологія - наука про суспільство. Однак соціальні процеси - предмет вивчення багатьох інших дисциплін. У яких випадках потрібне застосування більш вузькоспеціалізованих методів їх дослідження?

Зміст статті

  • Що таке соціологія як наука?
  • Порівняння
  • Таблиця

Що таке соціологія як наука?

Предмет соціології - суспільство як єдиний організм. Дана наука припускає використання системного підходу до дослідження процесів взаємодії людей один з одним. Завдання соціології - виявити причини, що визначають суспільну поведінку людей, а також його вплив на установки індивідів. При цьому акцент робиться на вивченні культурних, історичних закономірностей взаємодії людей в рамках того або іншого співтовариства.

Так, значущим фактором поведінки людей в соціумі може бути приналежність людини до певного ідеологічного течії, класу, політичної групи. Досліджується також вплив психологічних, економічних, внутрішньополітичних і зовнішньополітичних чинників.

Основні методи соціології - опитування, фокус-група, моделювання, спостереження, збір статистики і її інтерпретація. Вчені, задіюючи їх, виводять закономірності, що відображають стан справ в суспільстві в цілому або в рамках окремих соціальних груп.

до змісту ↑

Порівняння

Соціологія межує одразу з кількома науками. Найбільш близькими до неї прийнято вважати такі дисципліни, як:

  1. психологія;
  2. політологія;
  3. економіка.

Від психології соціологія відрізняється перш за все більшою орієнтованістю на вивчення суспільних процесів - проходять за участю значних по величині груп людей. Психологія в основному спрямована на дослідження особливостей індивідів або відносно невеликих їх груп. Однак результати подібних досліджень можуть відігравати важливу роль для розуміння також соціальних процесів.

Від політології соціологія відрізняється більш вузьким предметом, яким, як ми зазначили вище, є суспільство як єдиний організм. Воно може, зокрема, не розглядатися в політичному контексті. Політологія, в свою чергу, вивчає суспільство саме з точки зору його взаємодії з політичними інститутами. Крім того, предметом даної науки не завжди бувають власне соціальні процеси. Наприклад, це можливо, якщо мова йде про вивчення політичних і філософських поглядів конкретних осіб. Хоча, безумовно, соціальні процеси є найважливішим аспектом політології. У свою чергу, політичний фактор у багатьох випадках має великий вплив на суспільство, і соціологія, як ми зазначили вище, може вивчати його.

Від економіки соціологія відрізняється меншою орієнтованістю на вивчення фактора впливу капіталу і його розподілу між різними суб'єктами - людьми, організаціями, державними інститутами, країнами. Але в багатьох випадках суспільна поведінка зумовлюється економічними факторами - і соціологія не може не враховувати.

Соціологія, відрізняючись від зазначених дисциплін, нерідко передбачає використання окремих їх методів або результатів досліджень, проведених психологами, політологами або економістами. Це може бути обумовлено прагненням соціолога підвищити якість вивчення суспільних процесів.

Так або інакше, головна відмінність соціології від інших наук в тому, що, по-перше, її предметом практично завжди є суспільство, а по-друге - в рамках даної дисципліни передбачається вивчення досить великих соціальних груп. Суміжні з соціологією дисципліни можуть не досліджувати суспільство зовсім (хоча подібна ситуація складається нечасто - тому й близькі психологія, політологія і економіка до соціології) або вивчати його у вузьких контекстах. Наприклад, з точки зору впливу на поведінку індивідів (в психології), розвиток політичних інститутів (в політології), економічні процеси, рух капіталу (в економіці).

Соціологія здатна застосовувати методи, не характерні для інших наук. Такі як, наприклад, опитування та експерименти. У свою чергу, в суміжних з нею науках, розглянутих нами, можуть використовуватися методи, рідко задействуемих в соціології. Наприклад, психологічне моделювання, вивчення політичних інститутів, аналіз господарських показників. Їх застосовність в соціології досить обмежена. Часто їх задіяння в принципі не має сенсу з точки зору успішного вирішення завдань, поставлених дослідником.

Визначивши, в чому різниця між соціологією та іншими науками, певною мірою схожими з нею, зафіксуємо висновки в таблиці.

до змісту ↑

Таблиця

Соціологія Інші суміжні науки (психологія, політологія, економіка)
Що спільного між ними?
Соціологія і кожна із зазначених наук в різного ступеня інтенсивності і з застосуванням різних інструментів вивчають суспільство
Соціологія може застосовувати методи суміжних наук або користуватися результатами досліджень, отриманими при залученні даних методів
У чому різниця між ними?
Вивчає суспільство як цілісний організм Вивчають суспільство в більш вузьких контекстах, в ряді випадків - можуть і не досліджувати його
Може використовувати методи, які не характерні для інших наук Чи можуть використовувати методи, які не характерні для соціології