Різниця між умінням і навиком

Різниця між умінням і навиком

Виконання будь-якої, навіть нескладної роботи вимагає вміння і вправності. Вони приходять з досвідом і вдосконаленням необхідних навичок. Різниця між вміннями і навичками відображає ступінь оволодіння конкретними діями, необхідними, щоб впоратися з поставленим завданням.

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння
  • Висновки Topinfoweb.com. ru

Визначення

Уміння - реалізація здатності осмислено виконувати будь-яку роботу, що вимагає теоретичних знань і практичних навичок.

Навичка - це поєднання стереотипних фізичних дій і розумових операцій, які виконуються в необхідній послідовності як частина певного виду роботи.

до змісту ↑

Порівняння

Навички виробляються в результаті багаторазового повторення послідовних операцій, які фіксуються в пам'яті на дотикальному і м'язовому рівні. Згодом їх виконання стає автоматичним і не вимагає додаткової фіксації уваги.

Наприклад, навички читання полягають в здатності розпізнавати мовні символи, вголос або мовчки відтворювати складаються з них слова, з'єднувати мінімальні фрагменти тексту в пропозиції, фрази або висловлювання і розуміти зміст прочитаного. Володіє такими навичками людині не потрібно кожен раз відтворювати в пам'яті весь алфавіт, згадувати значення кожного слова і замислюватися про правильне наголос.У його безпосередньому досвіді вже склався алгоритм узгоджених дій, пов'язаних з технікою читання.

Уміння - більш складне поняття. Воно поєднує в собі можливість якісно, ​​з максимальною ефективністю виконувати фізичну, розумову, творчу роботу і безпомилково знаходити для цього закріплені особистим або професійним досвідом способи дії. Уміння складається з цілого ряду придбаних і засвоєних навичок.

Вміти читати - значить не тільки володіти технікою читання, але і сприймати складні форми вираження авторської думки, розуміти метафоричні образи і алегорії, інтерпретувати зміст відповідно до його ідеєю.

Якщо дія переходить у навичку, воно стає не метою, а способом виконання роботи. Уміння характеризує якість цього виконання.

до змісту ↑

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. Навичка є закріпленим у свідомості і автоматично виконуваних дією. Уміння - це ряд виконуваних певним способом дій, які призводять до якісного результату роботи.
  2. Навичка купується при багаторазовому повторенні будь-яких операцій. Уміння формується як стійке поєднання усвідомленої мети дій і застосування необхідних для її досягнення навичок.
  3. Звичка - початкова стадія оволодіння фізичними вправами, трудовими діями і способами мислення. Уміння - більш високий рівень виконання дій, спрямованих на реалізацію багаторівневих завдань професійного, інтелектуального чи творчого плану.
  4. Набутий навик не вимагає концентрації уваги. Уміння припускає постійне перемикання уваги з одного виду виконуваних дій на інший.
  5. Навички є складовою частиною умінь. Уміння можна розглядати як узагальнене поняття по відношенню до навичок.