Різниця між акцією та облігацією

Різниця між акцією та облігацією

На сьогоднішній день існує величезна різноманітність цінних паперів, що мають обіг на фінансовому ринку. Кожна з них має певні характеристики, а тому має обумовлену цінність для певного користувача. Найбільш цікавими цінними паперами для потенційних покупців є акції та облігації. Це дві абсолютно різні цінні папери, про відмінності яких ми поговоримо далі.

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння
  • Висновки Topinfoweb.com. ru

Визначення

Акція - це своєрідна цінний папір, який випускається (емітується) акціонерним товариством при його створенні або реорганізації підприємства іншої форми власності в суспільство такого типу. Акція має свою вартість, згідно з якою вона реалізується серед акціонерів, тобто сумарна вартість акцій одного акціонера дорівнює його внеску в статутний капітал компанії. Тримач такого цінного паперу має право отримувати в якості доходу частину нерозподіленого прибутку підприємства, яка називається дивідендами. Правда, законодавство дає суспільству деяке послаблення, яке полягає в тому, що воно може і не виплачувати дивідендів акціонерам, направляючи весь прибуток на розвиток компанії.

Облігація - цінний папір, яку випускає емітент з метою залучення додаткових грошових коштів. Іншими словами, коли емітент не має достатньої кількості грошей, він створює облігацію і видає її на певний термін фізичній або юридичній особі, натомість отримуючи грошові кошти. Власник облігації має право отримувати дохід у вигляді відсотків, а після закінчення терміну її звернення зобов'язується повернути цінний папір емітенту, отримавши від нього дисконт, тобто початкову суму коштів, сплачену при купівлі. Придбання облігацій компанії не передбачає такої ситуації, при якій власник цінних паперів стає співвласником підприємства, оскільки він матиме статус кредитора.

до змісту ↑

Порівняння

Порівнявши ці дві цінні папери, можна сказати про те, що вони мають багато відмінностей, першим з яких є можливість управляти емітує компанією. Придбання акції дозволяє увійти до складу акціонерів, тим самим даючи собі можливості приймати рішення на Раді акціонерів, пов'язаних з діяльністю компанії. Купуючи облігації, особа стає кредитором, тобто своєрідним позикодавцем, на певний термін. Необхідно врахувати, що дивіденди від акцій дещо вищий, ніж відсотки по облігаціях, але в той же час при виникненні ситуації банкрутства компанія зобов'язана спочатку задовольнити інтереси власників облігацій, а потім вже - акціонерів.

до змісту ↑

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. Акція дозволяє брати участь в управлінні компанією, облігація такої можливості не дає;
  2. Дивіденди по акціях завжди вище, ніж відсотки по облігаціях;
  3. При банкрутство компанії спочатку задовольняються інтереси власників облігацій, а потім вже власників акцій, за умови, що на це залишаться кошти або майно.