Різниця між "правими" і "лівими" в політиці

Різниця між "правими" і "лівими" в політиці

Політичне життя демократичного суспільства і держави вибудувана на принципах лібералізму, який передбачає наявність різних точок зору на ключові питання, що стоять перед країною і світом. Різниця в поглядах проявляється як в економіці, так і в інших сферах життя. Розподіл політичних рухів на "праві", "ліві" і "центристські" є загальноприйнятим у всьому світі. Чим відрізняються між собою полярні сторони цих взаємин і в чому проявляються їхні погляди?

"Праві" (в політиці) - суспільно-політичні рухи та ідеології, які виступають за збереження існуючого режиму, проти різких реформ і перегляду питань власності. Конкретні переваги подібних груп будуть відрізнятися в залежності від регіону і культури, а також часу. Так, на початку 19 століття американські "праві" політики виступали за збереження рабства, а на початку 21 століття - проти проведення "медичної реформи", яка б робила обслуговування доступним для найбідніших верств населення.

"Ліві" (в політиці) - це антипод "правих", збірна назва ідеологій, які виступають за зміну політичного режиму, проведення масштабних реформ і воцаріння соціальної рівності. До них відносять комунізм, соціалізм, анархію, соціал-демократію, а також інші політичні доктрини. У всі часи "ліві" політики вимагають справедливості в її буквальному розумінні, тобто не стільки надання рівних можливостей, скільки забезпечення рівного результату.

Відмінність

Традиційні назви політичних таборів з'явилися ще за часів Французької буржуазної революції. Це було пов'язано з розташуванням представників партій в Парламенті. Однак поділ політичних ідеологій на "праві" і "ліві" є досить умовним і відносним, так як воно не дає вичерпного уявлення про будову суспільства і держави. Дуже важливо враховувати просторово-часової контекст і конкретну культуру.

Наприклад, ідея відсторонення церкви від управління державою в 15-16 століттях вважалася крамольною. Тих же, хто активно виступав за неї і підтримував ринкові цінності, можна було вважати лівими. Минуло кілька століть, і така ідеологія стала домінуючою. Сьогодні затяті прихильники ринкових цінностей, які виступають за природне нерівність, вважаються "правими" і змушені конкурувати з численними "лівими" партіями.

Найважливіше питання, що розділяє два політичні табори - це відношення до власності. Якщо "праві" дуже активно виступають за збереження статус-кво, то "ліві" завжди готові "відняти і поділити". Друге питання - це влада і її концентрація. Для "лівих" централізація держави і зосередження повноважень в одних руках виглядає поганим сценарієм розвитку держави, в той час як для "правих" це цілком природно. Третє питання - ієрархія суспільства. Для "лівих" нерівність виглядає неприйнятним, в той час як для "правих" - природним і нормальним.

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. Суспільний лад. "Праві" виступають за ієрархію, поділ соціуму на певні групи і класи, "ліві" - за загальну рівність, де кожен суб'єкт наділений рівними правами.
  2. Ставлення до власності. "Праві" обожнюють приватну власність і яро виступають за її захист, "лівим" близька інша позиція: націоналізація і усуспільнення.
  3. Ставлення до влади. "Правим" подобається сильна влада, ієрархічність, "лівим" потрібен плюралізм, повага всіх точок зору.
  4. Права і свободи людини. Багато крайні праві ідеології демонстративно проти демократії, а для всіх "лівих" рухів її постулати природні і необхідні.