Різниця між ревізією та інвентаризацією

Різниця між ревізією та інвентаризацією

Ревізія і інвентаризація - два поняття, які використовуються в тих випадках, коли необхідно відстежити рух товарів та іншого майна на підприємстві. В яких ситуаціях проводиться ревізія, а в яких - інвентаризація? Все пов'язано з тим, яких саме цілей намагається досягти комісія, оскільки від цього залежить, які саме дії будуть здійснюватися.

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння
  • Висновки Topinfoweb.com. ru

Визначення

Ревізія передбачає проведення контрольних заходів по виявленню законності проведених на підприємстві операцій, тобто розглядається обґрунтованість здійснення господарюючим суб'єктом тих чи інших дій, а також їх правильне відображення на рахунках бухгалтерського обліку. Іншими словами, ревізія досліджує правомірність і відповідність чинному законодавству всіх заходів і операцій, що здійснюються юридичними особами. Ревізія проводиться контролюючими органами раптово, тобто без попередження матеріально-відповідальних осіб.

Інвентаризація проводиться з метою виявлення відхилень фактичних залишків майна від облікових шляхом зіставлення цих показників. Такий захід здійснюється для того, щоб зрозуміти, чи правильно організований бухгалтерський облік на підприємстві та якісно він проводиться.Як правило, порядок і терміни проведення інвентаризації встановлюються керівником і фіксуються в обліковій політиці.

до змісту ↑

Порівняння

Ревізія є раптовим заходом, основною метою якого буде виявлення законності проведених на підприємстві господарських операцій. Як правило, ревізія здійснюється зовнішніми контролюючими органами, а після закінчення складається акт, в якому вказуються всі недоліки, помилки і зловживання з боку господарюючого суб'єкта.

Інвентаризація здійснюється внутрішніми службами організації в плановому порядку, а її основною метою можна назвати контроль над правильністю ведення бухгалтерського обліку та виявлення його "вузьких" місць, тобто тих ситуацій, які є найбільш проблематичними для підприємства. За підсумками інвентаризації складається акт, що підписується всіма членами комісії, в якому вказуються помилки і недоліки та шляхи їх усунення.

до змісту ↑

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. Ревізія проводиться раптово, а інвентаризація - планово.
  2. Ревізія здійснюється зовнішніми контролюючими органами, а інвентаризація - внутрішніми службами.
  3. Метою ревізії є перевірка законності проведених операцій, а метою інвентаризації - пошук помилок в бухгалтерському обліку та їх виправлення.