Різниця між векселем і облігацією

Різниця між векселем і облігацією

На сьогоднішній день у світовій економіці існує величезна кількість різноманітних цінних паперів, які мають властиві тільки їм індивідуальні характеристики і призначення. Часом простий обиватель, що не займається поглибленим вивченням цього сектору діяльності людства, насилу може відрізнити один цінний папір від іншої. Наприклад, чи є які-небудь конкретні відмінності між векселем і облігацією? Відповімо на це питання більш детально.

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння
  • Висновки Topinfoweb.com. ru

Визначення

Вексель є грошовим зобов'язанням, згідно з яким векселедавець зобов'язується виплатити векселедержателю певну суму грошових коштів у встановлений документом термін. На суму, зазначену в документі, може нараховуватися відсоток, але тільки в тому випадку, якщо ця умова безпосередньо вказано на бланку векселя. Крім того, цей цінний папір може виступати у вигляді платіжного засобу за товар або послугу і переходити до декількох власникам.

Облігація - цінний папір, згідно з якою емітент, що випустив її, зобов'язується виплатити власникові або вказаний в ній обсяг готівкових коштів, або еквівалентну йому майно. В облігаціях обов'язково вказується купон, тобто дохід, який отримає власник облігації.Оскільки облігація є емісійним цінним папером, її випускають великим тиражем.

до змісту ↑

Порівняння

Як правило, облігацій випускається досить велика кількість, в той час як вексель може бути і в одиничному екземплярі. Крім того, вексель завжди носить документарну форму, тобто виготовляється на папері, в той час як облігація може мати і бездокументарну форму. Також необхідно сказати, що вексель передбачає виплату по ньому тільки грошових коштів, а по облігації можна отримати як гроші, так і будь-яке інше еквівалентне майно. І на довершення: облігація завжди передбачає наявність купона, тобто певної прибутковості або відсотка, а вексель може такого доходу не мати, якщо інше не зазначено в документі.

до змісту ↑

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. Облігація завжди випускається великим накладом, вексель може бути в єдиному екземплярі.
  2. Облігація на відміну від векселя завжди має купон, тобто відсоток.
  3. Вексель завжди має документарну форму, а облігація може бути і бездокументарній.
  4. Вексель передбачає виплату готівкових коштів, а облігація - не тільки грошей, а й іншого майна.