Різниця між нацією і етносом

Різниця між нацією і етносом

Найчастіше, говорячи про якийсь народ, ми вживаємо слово "нація". Поряд з ним існує схоже поняття "етнос", швидше за відноситься до розряду спеціальних термінів. Спробуємо виявити основні відмінності між ними.

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння
  • Висновки Topinfoweb.com. ru

Визначення

Нація - духовна, культурно-політична і соціально-економічна спільність індустріальної епохи.

Етнос - група людей, що володіє загальними об'єктивними чи суб'єктивними ознаками.

до змісту ↑

Порівняння

До розуміння нації виділяються два основні підходи. У першому випадку вона являє собою політичну спільність громадян будь-якої держави, в другому - етнічну спільність, що володіє єдиним самосвідомістю і мовою. Етнос - група людей із загальними ознаками, до розряду яких можна віднести походження, культуру, мову, самосвідомість, територію проживання і т. Д.

Нація, на відміну від етносу, має більш широке поняття, а також вважається більш складним і пізнім освітою. Це вища форма етносу, яка прийшла на зміну народності. Якщо існування етносів простежується в ході всієї світової історії, то періодом формування націй стало Нове і навіть Новітній час. Нація, як правило, включає в себе відразу кілька етносів, зведених один з одним історичною долею.Наприклад, російська, французька, швейцарська нації є поліетнічними, американці ж зовсім не володіють яскраво вираженою етнічною приналежністю.

На думку численних дослідників, походження понять "нація" і "етнос" має різну природу. Якщо для етносу характерна стійкість і повторюваність культурних зразків, то для нації важливий процес самоусвідомлення за допомогою з'єднання нових і традиційних елементів. Таким чином, головною цінністю етносу є приналежність до стійкої групи, тоді як нація прагне вийти на новий рівень розвитку.

до змісту ↑

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. Нація є вищою формою етносу, що прийшла на зміну народності.
  2. Якщо існування етносів простежується в ході всієї світової історії, то періодом формування націй стало Нове і навіть Новітній час.
  3. Нація, як правило, включає в себе відразу кілька етносів, зведених один з одним історичною долею.
  4. Головною цінністю етносу є приналежність до стійкої групи, тоді як нація прагне вийти на новий рівень розвитку.