Різниця між монологом і діалогом

Різниця між монологом і діалогом

Найважливіша функція мови - служити засобом спілкування. Люди обмінюються вітаннями, сперечаються і погоджуються, телефонують, виголошують промови перед публікою, не підозрюючи, що вступають в діалоги або використовують принцип монологічного побудови мови. Монолог і діалог - способи мовного обміну інформацією, що відрізняються за структурою і змістом.

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння
  • Висновки Topinfoweb.com. ru

Визначення

Монолог - спосіб побудови мови, при якому говорить в формі роздуми, призову або оцінки чиїхось дій передає свій душевний стан. Монолог є структурним елементом багатьох літературних творів, перш за все - драматичних.

Діалог - мовне спілкування двох або кількох осіб, структура якого складається з послідовного чергування реплік, які сприймаються на слух або записаних у формі прямої мови. Такий спосіб мовної організації служить для обміну думками або корисною інформацією.

до змісту ↑

Порівняння

Монолог - це вимовлена ​​вголос і звернена до реального чи уявного співрозмовника мова, в якій передаються потаємні думки і виражаються емоції мовця. Мовна ситуація з використанням монологу будується за принципом оратор - слухач .

Монолог вимовляється однією особою і безпосередньо в процесі мови не передбачає відповіді з боку інших учасників мовного спілкування.

В діалозі беруть участь двоє: це бесіда, суперечка, обговорення, в якому висловлюються різні думки щодо теми спілкування або містяться доповнення та підтвердження висловлених думок. Діалог складається з окремих фраз - реплік, кожна з яких представляє собою структурно завершене смислове ціле.

Діалог - основний мовної компонент міжособистісного спілкування. Він чітко структурований, логічний і послідовний. Монолог - це завжди самовираження, в якому не обов'язково присутній смислова і синтаксична впорядкованість.

до змісту ↑

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. Монолог - мова говорить, в якій не передбачається відповіді з боку співрозмовника. У діалозі беруть участь двоє людей.
  2. Монолог звернений до слухачів чи передбаченого співрозмовнику. Учасники діалогу адресують фрази один одному.
  3. Монолог - спосіб мовного самовираження. Діалог - важливий комунікативний елемент мови.
  4. Діалог структурно розділений на репліки. Монолог - єдиний в смисловому і структурному плані мовної фрагмент.