Різниця між журналом і газетою

Різниця між журналом і газетою

Газета та журнал - найпоширеніші друковані видання, що надають читачам актуальну інформацію про події політичного, соціального, економічного та культурного життя суспільства. Однак при схожості тематики публікованих матеріалів і способів їх подачі журнал відрізняється від газети і за формою, і за змістом, і за ступенем впливу на читацьку аудиторію.

Газета - періодичне видання, орієнтоване на оперативну публікацію відомостей про поточні події, важливих для вирішення політичних питань і розвитку суспільних відносин. Одна з першорядних завдань газети - аналіз і оцінка фактів з певної ідеологічної позиції, якої дотримується редакція видання. Газета не тільки інформує про злободенні проблеми, але веде пропаганду і агітацію з метою формування громадської думки і моделювання відповідної поведінкової реакції читача на освітлювану проблему.

Журнал відрізняється від газети форматом випуску, об'ємом публікованих матеріалів, більш довгим циклом випуску. Якщо газети по періодичності бувають щомісячними, щотижневими і щоденними, то журнал зазвичай виходить не частіше ніж один раз на місяць. Він має меншу в порівнянні з газетою оперативністю інформації, але може надати більш глибокий і всебічний аналіз порушеної теми.

На відміну від газети, для якої характерні репортажі, замальовки, огляди і замітки, журнальними жанрами вважаються розгорнуті інтерв'ю та аналітичні статті.

Журнали, як і газети, видають для певної аудиторії і розрізняють за тематикою. Вони можуть бути загальнонаціональними, регіональними, місцевими, корпоративними; є періодичні видання для певних соціальних груп і вікових категорій.

Однак журнал і в цьому плані має більш широкі можливості. Поряд з традиційними формами випуску політико-економічних, технічних, медичних, літературних журналів виходять журнали-підручники, каталоги, альманахи, хроніки та інші види журнальної продукції.

За внутрішній структурі і композиційним рішенням журнал також відрізняється від газети. Якщо газетний матеріал верстають по розділах і рубриках, традиційно закріпилися за газетної смугою, в журналі постійні розділи можуть доповнюватися нарисових і публіцистичними матеріалами, а в літературних журналах - критичними статтями та бібліографічними довідками.

Журнал, як і газету, можна читати в будь-якому місці. Але все-таки солідні журнальні видання завдяки якості паперу і щільності обкладинки зберігаються значно довше газет.

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. Журнал відрізняється від газети форматом видання і може виходити у вигляді брошури об'ємом до 100 сторінок.
  2. В газеті публікується оперативна інформація з місця події; перевага журналу - в можливості більш глибоко і детально проаналізувати матеріали публікації.
  3. Провідні газетні жанри - репортажі, замальовки, огляди і замітки, в той час як в журналах частіше публікують розгорнуті інтерв'ю, аналітичні і публіцистичні статті.
  4. Журнал відрізняється від газети композиційно і стилістично.