Різниця між правовим і неправовим державою

Різниця між правовим і неправовим державою

Ідеї соціальної рівності і справедливості немислимі без прийняття всім суспільством певних норм і правил, які стали б загальнообов'язковими. Концепція правової держави - це система цінностей, яка повинна була стати заміною релігії і вивести людство на новий рівень розвитку. Чому до цього часу дискусія триває, і багато дослідників вважають таку теорію неспроможною?

Правова держава - суспільно-політичний устрій, найважливішими принципами якого є законність і справедливість. Все, що прямо не заборонено нормативними актами, дозволено і доступно для людини. Якщо будь-які закони суперечать загальноприйнятим нормам права і явно зачіпають інтереси людини (наприклад, податок на повітря або на бездітність), то включаються природні механізми щодо їх скасування.

Неправова держава - суспільно-політичний устрій, при якому формально закріплені норми і правила не дотримуються, відсутня рівність суб'єктів перед законом, існує концепція "понять", які не зафіксовані в письмових джерелах, але обов'язкові для виконання. У суспільно-політичному житті панує нерівність, яке існує лише умоглядно.Правитель приймає будь-які закони, без оглядки на історію і культуру народу.

Порівняння

Отже, в правовій державі саме закон превалює над чиїмись бажаннями і інтересами. У такому суспільстві у політичній групи, яка отримала владу, практично немає шансів перекроїти соціальний устрій без оглядки на історико-культурні особливості людей. Механізми, які задіюються для усунення порушень закону, працюють без оглядки на статус порушника.

Неправова держава - це повний антипод: тут не доводиться говорити про рівноправність, так як закони не дотримуються, існують соціальні групи, які стоять "поза законом". Це люди, в руках яких зосереджена влада, або ті, хто може відкупитися від правосуддя. Подібні принципи життя діють в Латинській Америці, а також на значній частині пострадянського простору.

В правовій державі правила ведення бізнесу і політичної гри відкриті і зрозумілі для всіх. Діють механізми руху по соціальних сходах, для активації яких потрібно повністю розділяти і поважати загальноприйняті цінності. У неправовій державі система працює інакше. Діють неписані правила, які стосуються і політики, і економіки. Так, щоб організувати своє виробництво, відкрити велику торговельну точку, необхідно платити посадовим особам, наділеним владою. За недотримання неписаних законів неодмінно настає покарання.

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. Принципи життя. У правовій державі вся система суспільства і влади підпорядкована стабільним, логічним і грамотним законам. Вони неухильно дотримуються усіма інститутами влади і громадянами. У неправовій державі в законодавстві панує хаос і анархія.Право або є свідомо репресивним і несправедливим, або не дотримується суспільством та інститутами влади.
  2. Джерела походження норм і правил. У правовій державі панує писане право, яке прийнято у відповідному порядку. У неправовій державі домінують неписані закони, які негласно приймаються усіма суб'єктами соціальних відносин.
  3. Наслідки порушення правил. У правовій державі закони є імперативними, за їх недотримання передбачена цивільна, адміністративна, кримінальна відповідальність. У неправовій державі за порушення неписаних правил настає неадекватна по своїй суворості відповідальність: тривалі тюремні терміни, конфіскація майна, позбавлення прав, позбавлення життя.
  4. Рівність суб'єктів правовідносин. У правовій державі панує справедливість і законність. Всі суб'єкти наділені рівним колом прав і обов'язків. У неправовій державі існують соціальні групи, свідомо що знаходяться в привілейованому становищі - вище закону.