Різниця між іронією і сарказмом

Різниця між іронією і сарказмом

Виразність мови досягається завдяки використанню різних мовних засобів, в тому числі і тропів - слів і виразів, ужитих не в прямому, а в переносному значенні. Прийоми іронії та сарказму будуються саме на такому принципі слововживання. Вони застосовуються, якщо необхідно в алегоричній формі висловити своє ставлення до об'єкта мовлення, вкладаючи в висловлювання або зауваження викриває прихований сенс, протилежний позитивному контексту.

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння
  • Висновки Topinfoweb.com. ru

Визначення

Іронія - іносказання, в якому істинне оцінне зміст протиставлено формі похвали, компліменту, захоплення або інший позитивної оцінки з метою прихованої насмішки, викриття.

Сарказм - уїдливе зауваження, їдке сатиричне викриття, яке будується на різкому контрасті позитивного початку фрази і її знищує сенсу, що розкривається в прямому вказуванні на людські пороки або потворні явища дійсності.

до змісту ↑

Порівняння

Іронія - тонкий інструмент комічного. Вона близька до дотепника, жарті, коли протиставлення буквального сенсу слів і істинного значення висловлювання викликає сміх.

Судження, виконане сарказму, не буває смішним: воно характеризує об'єкт мови з позицій моральної оцінки, що відображає суб'єктивне неприйняття і засудження.

Як літературний прийом, іронія надає змісту твору експресивну виразність, а формі викладу - стилістичну своєрідність. Іронічне зауваження може демонструвати авторське ставлення до персонажа або описуваної ситуації, підкреслювати безглуздість положення, знижувати пафосність і уявну значимість образів.

Сарказм використовується для жорсткої критики, в світлі якої непривабливість особистих людських якостей або аморальність життєвих позицій купують не просто карикатурну форму, але і викликають безкомпромісне громадський осуд.

до змісту ↑

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. Іронія - спосіб завуальованій, прихованої негативної оцінки об'єкта мови.
  2. Сарказм - стежок, в якому переносне викривальне значення виражено з мінімальним ступенем іносказання.
  3. Форма іронічного висловлювання завжди позитивна, на відміну від прихованої насмішки, до якої зводиться його сенс.
  4. Саркастичне зауваження або звернення має пряму вказівку на предмет принизливої ​​критики.
  5. Іронія використовується як різновид комічного в гумористичних літературних творах і усній образної мови.
  6. Сарказм не буває м'яким; як гостро сатиричне засіб художньої виразності його, як правило, використовують у викривальних ораторських виступах і публіцистичних текстах суспільно-політичного змісту.