Різниця між розумом і інтелектом

Різниця між розумом і інтелектом

Розум і інтелект, що мають відношення до роботи мозку, взаємопов'язані. У деяких випадках ці поняття вживаються як рівнозначні, в інших - між ними проводять грань. Розглянемо, чим відрізняється розум від інтелекту в найбільш загальному розумінні.

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння

Визначення

Розум - здатності людини, пов'язані зі сприйняттям інформації, її переробкою та застосуванням в життя. Коли комусь пропонують діяти з розумом, мається на увазі, що слід відкинути емоції і керуватися розумом. Свою роль в розумовій діяльності відіграє підсвідомість. Існують теорії, згідно з якими розумом володіє не тільки людина, але і деякі тварини.

Інтелект виступає як якість психіки і укладає в собі здатність до пізнання, навчання, накопичення інформації, систематизації знань, баченню логічних зв'язків і т. Д. Людину, що володіє добре розвиненим інтелектом і здатного мислити аналітично, називають інтелектуалом.

до змісту ↑

Порівняння

Порівнюючи два поняття, необхідно відзначити, що в кожному випадку мова йде про деякі знаннях. Але відмінність розуму від інтелекту полягає в наступному: за допомогою інтелекту людина як би акумулює ці знання, а використовуючи розум, застосовує їх у життя. Іншими словами, здійснення адекватних вчинків люди зобов'язані більше розуму, ніж інтелекту.

Інтелект зберігає готову інформацію, вміщує в себе готові відповіді. Але в екстреній ситуації, коли при зміні обставин потрібно прийняти важливе і невідкладне рішення, інтелект не замінить розум. Однією з особливостей розуму є здатність прогнозувати наслідки різних дій. Думаючи, застосовуючи розум, людина має можливість уникати небажаних ситуацій, попереджати непотрібні конфлікти.

Зрозуміти, в чому різниця між розумом і інтелектом, можна, порівнявши значення виразів "розумна людина" і "людина, що володіє інтелектом". У першому випадку, як правило, мається на увазі той, хто не тільки володіє запасом знань, а й грамотно діє. А володіння інтелектом пов'язують з начитаністю, ерудованістю.

Розум можна назвати основою для інтелекту. Причому важливу роль тут грає і моральний аспект. Адже інтелект без позитивної мотивації може бути страшний - в такому випадку знання іноді використовуються не на благо, а для досягнення корисливих, недобрих цілей.