Різниця між економічними ресурсами і факторами виробництва

Різниця між економічними ресурсами і факторами виробництва

Об'ємне поняття "економічні ресурси" - одне з базових в економічній теорії. Те ж можна сказати і про термін "фактори виробництва". Розглянемо, що являють собою названі категорії і чим відрізняються економічні ресурси від чинників виробництва.

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння

Визначення

Економічні ресурси - це весь наявний в різних сферах життя потенціал, який може бути корисним в області економіки. Таку сукупність засобів і сил не слід плутати з ресурсами в цілому - не всі з них придатні для залучення в господарський оборот.

Фактори виробництва - взаємопов'язані компоненти, що виступають в якості умов для здійснення виробничого процесу. Взагалі, слово "фактор" означає те, що є рушійною силою чогось або якоїсь суттєвої деталлю, обставиною.

до змісту ↑

Порівняння

В літературі згадані терміни нерідко вживаються як взаємозамінні. Проте можна помітити певну відмінність економічних ресурсовот факторів виробництва. Але для початку з'ясуємо, чим представлені ті і інші.

Проаналізувавши різні варіанти класифікацій, можна прийти до висновку, що в обох випадках серед виключно значущих категорій називаються: природні багатства, створені людьми матеріальні об'єкти (спеціальне обладнання, промислові будівлі, транспорт та інше), людська праця , фінанси, інформація.

А тепер заглибимося в суть понять "економіка" і "виробництво". Перше з них набагато ширше і включає в себе друге. Іншими словами, економіка займається не тільки питаннями виробництва, тобто безпосередньо створення всіляких благ. Вона також вирішує завдання, пов'язані з розподілом продукції і грамотним використанням дарів природи, контролює рівень цін і виконує масу інших функцій.

Отже, все, що відноситься тільки до створення цінностей, зараховують до факторів виробництва. Тим часом економічні ресурси - це ще й те, що виходить за рамки самого виробничого процесу. Наприклад, праця при виготовленні товарів або наданні послуг є фактором виробництва. А підприємницьку діяльність (теж різновид праці) правильніше буде віднести до економічних ресурсів.

Наведемо ще один приклад, що допомагає розібратися, в чому різниця між економічними ресурсами і факторами виробництва. На цей раз звернемося до такої категорії, як фінанси. Так, грошові кошти, що виділяються на виготовлення продукції, слід називати факторами виробництва. У той же час фінансові активи, які є доходами від реалізації товарів, визначаються як економічні ресурси.