Різниця між зносом і амортизацією

Різниця між зносом і амортизацією

Думка про те, що знос і амортизація є ідентичними показниками, помилково, оскільки вони, хоча і мають щось спільне між собою, все ж належать до різних операціях. Щоб не бути голослівними, спробуємо ретельно визначити їх відмінності і довести, що це неоднакові економічні категорії.

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння
  • Висновки Topinfoweb.com. ru

Визначення

Знос - процес втрати об'єктом основних засобів своїх характеристик і фізичних якостей, що призводить до зниження його вартості. Знос може бути фізичним (при цьому зношуються і потребують заміни деталі, окремі вузли або весь об'єкт повністю) і моральним (старіння обладнання внаслідок появи сучасних технологій і матеріалів).

Амортизація представляє собою процес, згідно з яким відбувається поступове перенесення вартості об'єкта основних засобів в собівартість виробленої продукції. Використовуючи норми амортизаційних відрахувань, економісти закладають в собівартість продукції статтю "амортизація", яка служить для того, щоб в майбутньому відновити або повністю замінити основні засоби підприємства.

до змісту ↑

Порівняння

Слід сказати про те, що одне поняття є наслідком іншого, тобто на початковому етапі відбувається знос основних засобів, а потім підприємство нараховує амортизацію з метою їх відновлення.Але з іншого боку, одне поняття не залежить від іншого в прямому сенсі слова, тому що по об'єкту може бути повністю амортизована (т. Е. Списана) вартість на виготовлену продукцію, але він не упав повного фізичного зношення і його можна використовувати в майбутньому. Якщо дивитися під іншим кутом зору, то дороге устаткування може прийти в непридатність внаслідок його зносу, але вартість його буде списана в повному обсязі.

В російському законодавстві використовується поняття амортизації, але не зносу об'єктів основних засобів. Цей термін скоріше відноситься до економічних дисциплін, в той час як амортизація - до бухгалтерського обліку.

до змісту ↑

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. Знос - зменшення вартості об'єкта основних засобів, амортизація - перенесення вартості на вироблену продукцію.
  2. Знос зменшує вартість, а амортизаційні відрахування дозволяють відновити фонд основних засобів.
  3. Поняття амортизації закріплено законодавчо, а термін "знос" - немає.
  4. Амортизація розраховується в основному в бухгалтерському обліку, а знос - в аналізі фінансово-господарської діяльності підприємства.