Різниця між витратами і витратами

Різниця між витратами і витратами

Гроші створені для того, щоб їх витрачати: цю тезу практично ні у кого не викликає сумнівів. В економічному світі використання фінансових ресурсів виражається в формі витрат і витрат. Їх кількісна оцінка дозволяє зрозуміти, наскільки прибутковою є діяльність підприємства, визначити слабкі ланки в управлінській системі. Розуміння різниці між даними правовими категоріями дозволить краще розбиратися як в господарській діяльності цілого майнового комплексу, так і ефективно управляти особистим бюджетом конкретної людини.

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння
  • Висновки Topinfoweb.com. ru

Визначення

Витрати - оцінка вартості ресурсів, витрачених на випуск і збут продукції за певну одиницю часу. Дана категорія найширше використовується в бухгалтерському обліку та відбивається як об'єкт незавершеного виробництва, випущена продукція або поставлений товар. Найважливіша особливість витрат - їх фактичне перебування на балансі підприємства. Іншими словами, майно і матеріальні цінності залишаються несписані.

Витрати - це витрати, які обгрунтовані і документально підтверджені, а також мають пряме відношення до отриманого прибутку. До їх складу входить вартість ресурсів, необхідних для випуску продукції, оплата праці персоналу, втрати і збитки, кошти, витрачені на підтримку обладнання в робочому стані.Головна особливість витрат - це підтвердження їх списання, руху, використання на певні потреби. При цьому факт повинен мати документальне вираз встановленої законом форми.

до змісту ↑

Порівняння

Отже, витрати - це всі грошові кошти, які з тих чи інших причин покинули компанію. Однак витратами можна визнати лише ту їх частину, яка відповідає трьом умовам: обґрунтованість, підтвердження, прямий зв'язок з доходами. Таким чином, це ресурси, які йдуть на закупівлю ресурсів, підтримання обладнання в робочому стані, маркетинг і просування продукції. Якщо ж витрачені ресурси не пов'язані з отриманням прибутку, то їх не можна визнати обгрунтованими витратами. Дана обставина підлягає першорядної перевірці при проведенні аудиту або оцінки економічної ефективності.

При цьому витрати при відображенні в документації в обов'язковому порядку знімаються з обліку. Витрати продовжують перебувати на балансі і можуть виражатися в тому числі в наявності продукції, яка вже проведена, але ще не відвантажена. Ось чому для визначення прибутку необхідно вивчати не тільки витрати виробництва, а й витрати.

Витрати зменшують капітал організації, так як вони списуються раз і назавжди. Витрати можуть залишатися всередині фірми, бути оборотними і необоротні активи. З їх допомогою можна оцінити фінансову силу конкретного підприємства, зробити висновок про його життєздатності.

до змісту ↑

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. Обсяг категорії. Витрати - поняття більш широке, до складу якого входять і витрати.
  2. Рух. Витрати - це кошти і ресурси, витрачені на виробництво товарів і не списані з балансу, витрати - матеріальні цінності, зняті з обліку.
  3. Документальне підтвердження і обгрунтованість. Витрати знаходяться на балансі підприємства до моменту їх списання, витрати - витрачені ресурси, використання яких підтверджено документами і визнано обгрунтованим.
  4. Відносність. Витрати можуть бути активами підприємства і виражатися в запасоёмкості, в той час як витрати відносяться виключно до витрат.
  5. Вплив. Витрати впливають на прибуткову частину підприємства, а витрати - на собівартість продукції і конкурентоспроможність виробництва.