Різниця між громадянством і підданство

Різниця між громадянством і підданство

Людина, яка має паспорт будь-якої держави, може бути її громадянином або, наприклад, підданим. У чому полягає специфіка кожного з статусів?

Зміст статті

  • Факти про громадянство
  • Факти про підданство
  • Порівняння
  • Таблиця

Факти про громадянство

Під громадянством в міжнародному праві прийнято розуміти юридичну взаємозв'язок людини і держави. Вона може виражатися в наявності у них взаємних прав і обов'язків, визначених конституцією й іншими джерелами норм. Як правило, факт громадянства людини закріплюється документально - за допомогою оформлення для нього державою паспорта або іншого посвідчення особи.

Громадянство як політичний інститут в більшій мірі характеризує держави з республіканською формою правління. Даний інститут з'явився як результат розвитку правових систем тих країн, в яких спочатку зв'язок людини і держави була представлена ​​у вигляді підданства. Вивчимо його специфіку докладніше.

до змісту ↑

Факти про підданство

Під підданство в міжнародному праві прийнято розуміти не тільки юридичну, але також історичну та культурну взаємозв'язок людини і держави. Даний статус - більш ранній в порівнянні з громадянством. Він з'явився в монархічних державах і зберігся головним чином в них же - країн з відповідною формою правління і зараз досить багато.

Закріплення підданства людини в ті історичні періоди, коли цього статусу не було альтернативи (в силу нерозвиненості інституту громадянства), як правило, виражалося лише у встановленні факту проживання людини на території держави. Його підданство могло підтверджуватися побічно за допомогою документів, що засвідчують право власності на землю, джерелами, в яких вказувалася професія людини, його вид діяльності.

Велика кількість монархічних держав у процесі політичного розвитку перетворилися в республіки, в яких зв'язок між жителями і політичною владою стала встановлюватися вже в рамках інституту громадянства.

до змісту ↑

Порівняння

Основна відмінність громадянства від підданства в сучасному розумінні полягає в тому, що перший тип зв'язку між людиною і державою закріплюється головним чином юридично, другий - також на основі історичних і культурних традицій, що склалися в країні.

Можна відзначити, що в багатьох сучасних державах інститути громадянства і підданства фактично функціонують одночасно. Тобто жителі цих країн, в силу того, що вони є монархіями, розглядаються, з одного боку, як піддані. З іншого боку - вони мають також і юридичну зв'язок з державою - зокрема, це може виражатися в наявності у них паспорта, і тому піддані мають також громадянство країни.

Визначивши, в чому різниця між громадянством і підданство, зафіксуємо висновки в таблиці.

до змісту ↑

Таблиця

Громадянство Підданство
Що спільного між ними?
У багатьох країнах зв'язок людини і держави має ознаки, характерні як для громадянства, так і для підданства
У чому різниця між ними?
Передбачає, насамперед, юридичний зв'язок людини з державою Передбачає також історичну і культурну зв'язок людини з державою
Закріплюється за допомогою видачі жителю країни паспорта та інших документів, що засвідчують його особу та громадянство В окремі історичні періоди визначалося тільки фактом проживання людини на певній території, іноді - документами, що підтверджують володіння людини, що відображають його професію, вид занять