Різниця між касацією і апеляцією

Різниця між касацією і апеляцією

Людині, який далекий від правового світу, поняття касації та апеляції здаються тотожними. Насправді вони серйозно відрізняються один від одного, так як розглядаються судами різного рівня. Особливо важливо глибоко розуміти дані категорії людей, які планують пов'язати з правом професійну діяльність. Недотримання встановленого порядку може спричинити істотне порушення законних інтересів, а також інші негативні наслідки.

Касація - це перевірка вищестоящим судовим органом правильності і законності рішення, прийнятого нижчестоящим органом і не вступив в законну силу. При вивченні матеріалів встановлюється наявність порушень норм матеріального права, що вплинуло на законність рішення. Результат - скасування або твердження раніше винесеного вироку, визначення і т. Д., Вступає в силу після того, як винесено відповідним судом.

Апеляція - це скарга на рішення суду нижчої інстанції, при розгляді якої досліджуються нові докази, а також перевіряється відповідність рішення вимогам законодавства. Підставою може стати істотне порушення прав і законних інтересів. Результат - нове рішення по суті, яке виноситься вищим органом судової влади.

Касаційне і апеляційне провадження існує в кримінальному, цивільному та господарському процесі. Коло суб'єктів, які мають право принесення скарги, досить широкий. Так, в кримінальному праві оскаржити рішення в касаційному порядку можуть сторони, зацікавлені особи, обвинувач або прокурор. Зі вступом в силу нових законодавчих актів, апеляційною інстанцією в цивільному праві є районні суди, в кримінальному - суди федеративних суб'єктів.

Головна відмінність полягає в ступені дослідження доказів. Так, в касації фактично вивчається правильність оцінки наявних фактів: вірно або невірно витлумачив суд ті чи інші доводи. В апеляційній інстанції суд може вивчати і нові докази, які раніше розглянуті не були. Різниться і результат. Так, касація може лише скасувати старе рішення або погодитися з ним, апеляція - стверджує нове.

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. Результат розгляду. Якщо касаційна скарга задоволена, то рішення скасовується, і справа, відповідно, направляється на новий розгляд. Задоволення апеляційної скарги тягне повний перегляд справи з прийняттям нового рішення.
  2. Ступінь перегляду справи. Апеляційний суд фактично переглядає по суті вся справа, а касаційний - тільки доводи, які містяться в скарзі заявника або поданні офіційної особи.
  3. Подання доказів. У суді апеляційної інстанції розглядаються як старі, так і нові факти і докази. У касації нові докази можуть прийматися лише в тому випадку, якщо вони не могли бути розглянуті в нижчої інстанції.