Різниця між біографією та автобіографією

Різниця між біографією та автобіографією

Найбільш достовірні факти, пов'язані з життям людини, можна почерпнути з його біографії. Опис життєвого шляху в суворій відповідності з хронологією подій дозволяє отримати об'єктивну інформацію про особу з посиланням на перевірені біографічні джерела. Така ж інформація повинна міститися в автобіографії. У деяких випадках потрібно її документальне підтвердження.

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння
  • Висновки Topinfoweb.com. ru

Визначення

Біографія - хронологічно впорядкований опис життя людини, призначене для збереження або вивчення інформації про його діяльність, досягнення, заслуги та інших соціально значущих фактах.

Автобіографія - власноруч написана коротка або розгорнута історія життя окремої людини в його особистому оцінці.

до змісту ↑

Порівняння

Біографія відомих особистостей, політиків, вчених, державних діячів може представляти інтерес для широкого загалу, тому її написання розглядається як важлива дослідницька робота. Біографи зазвичай дотримуються науково-публіцистичного стилю, хоча життєпис буває і твором художньої літератури.

Автобіографія в рідкісних випадках нагадує захоплюючий роман.Найчастіше вона потрібна при працевлаштуванні або необхідна для вирішення питань правового порядку, тому повинна бути лаконічною, містити точна вказівка ​​дат, місця проживання, родинних зв'язків, роду діяльності. Діловий стиль мовлення - одна з важливих вимог до написання автобіографії при влаштуванні на роботу.

до змісту ↑

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. Біографію пишуть біографи, історики чи дослідники. Автобіографію людина пише сам.
  2. В біографії факти і життєво важливі події викладаються від третьої особи: позиція біографа завжди нейтральна і об'єктивна. Автобіографія повинна бути написана від першої особи.
  3. Біографія висвітлює життєвий шлях лідера, ученого, творчої особистості - людини, чия доля пов'язана з важливими історичними подіями або культурними явищами. Автобіографію може написати кожен, незалежно від значущості соціального статусу.
  4. Для написання біографії необхідний ретельно перевірений фактичний матеріал. В автобіографії відбивається те, що людина вважає важливим у своєму житті.
  5. Біографія може бути написана в науково-публіцистичному або художньому стилі. Автобіографія найчастіше містить вичерпну ділову інформацію.