Різниця між біоценозом і биогеоценозом

Різниця між біоценозом і биогеоценозом

Терміни "біоценоз" і "біогеоценоз" вживаються при описі природних комплексів, існуючих більш-менш тривалий термін. Що мається на увазі під кожним з понять, і чим відрізняється біоценоз від біогеоценозу? Дізнаємося це.

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння

Визначення

Биоценоз - всі об'єкти живої природи, що знаходяться в конкретному природному просторі і взаємодіючі між собою в умовах загальної середовища проживання.

Біогеоценоз - складно організована система, взаємопов'язаними компонентами якої є органічне співтовариство і фактори неживої природи.

до змісту ↑

Порівняння

Одне з представлених понять ширше, ніж інше. Щоб краще розібратися, в чому полягає відмінність біоценозу від біогеоценозу, розберемо кожен термін більш докладно.

Так, біоценоз включає в себе виключно все живе, що живе в межах будь-якої області суші або акваторії. А це різні тварини і рослини, всілякі гриби і мікроорганізми. Конкретний склад залежить від того, для яких саме біологічних істот є придатними місцеві умови.

Наприклад, частиною лісового біоценозу буде рослинність: дерева, чагарники, що ростуть у землі трави. Інша складова - багата фауна, куди можуть входити птиці, хижі звірі і гризуни. Різні комахи, черви, а також численні гриби і бактерії теж відносяться до біоценозу лісу.

Організація біоценозу характеризується з кількох сторін. Перш за все, він має просторову структуру, виражену в способах розміщення окремих об'єктів (ярусність лісу). Також виділяють видову структуру, де упор робиться на зустрічаються види живих істот і чисельність популяцій біоценозу. Ще один тип структури - трофічна, що має на увазі харчові відносини між усіма мешканцями території.

У чому різниця між біоценозом і биогеоценозом? Щоб розібратися в цьому, слід звернути увагу на вставку "гео", яка є у другому терміні. Вона повідомляє про те, що в такому випадку розглядається не тільки співтовариство взаємодіючих організмів (біоценоз), але і нерозривний зв'язок цих живих об'єктів з факторами навколишнього середовища: грунтом, приземної атмосферою, кліматичними особливостями.

В цілому біогеоценоз розглядається як стійка саморегулююча система з чіткими просторовими кордонами і тим, що відбувається в ній кругообігом речовин і рухом енергетичних потоків.