Різниця між БДР і БРГК

Різниця між БДР і БРГК

Щоб контролювати діяльність підприємства, його керівництво використовує різні фінансові бюджети, найпоширенішими з яких є бюджет доходів і витрат (БДР) і бюджет руху грошових коштів (БРГК). Здавалося б, поняття абсолютно ідентичні, так, може бути, і їх призначення зводиться до однієї і тієї ж мети? Але між цими двома фінансовими інструментами існує досить багато відмінностей. Спробуємо розібратися, в чому особливості кожного з них.

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння
  • Висновки Topinfoweb.com. ru

Визначення

БДР представляє собою звіт, в якому планується прибуток, передбачувана в наступному періоді. У зв'язку з цим в даному документі присутні такі поняття, як собівартість виробленої продукції або виконаних робіт, виручка за всіма видами діяльності, різні показники рентабельності.

БДДС є документом, в якому відображаються грошові потоки, що існують на підприємстві (внаслідок чого можна говорити про те, що в даному звіті фігурують тільки ті операції, які мають грошове вираження).

до змісту ↑

Порівняння

Ці два документи розрізняються як по цілям, для досягнення яких вони складаються, і за статтями, які в них відображаються, так і за показниками, які можна з них отримати.Так, БДР розробляється з тією метою, щоб розпланувати прибуток, яку здатне отримати підприємство в певному періоді. Для її розрахунку використовуються показники собівартості і виручки, а в цілому сам документ схожий з бухгалтерським звітом про прибутки і збитки.

В свою чергу, БДДС покликаний розподілити грошові потоки, які можуть бути вхідними та вихідними, а тому він відображає всі господарські операції компанії, виражені в грошовій формі. З його допомогою можна відстежити всі рухи грошей за розрахунковими рахунками і в касі організації, що робить його схожим на бухгалтерський звіт про рух грошових коштів.

до змісту ↑

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. БДР відображає планову прибутковість діяльності, а БДДС - наявність позитивних і негативних грошових потоків підприємства.
  2. БДР схожий на звіт про прибутки і збитки, а БДДС - на звіт про рух грошових коштів.
  3. В БДДС присутні тільки статті, виражені в грошовій формі, а в БДР можуть бути і негрошові статті, тобто безпосередньо не пов'язані з готівкою.
  4. Основними статтями в БРГК є надходження і платежі, а в БДР - доходи і витрати, як в грошовій, так і в негрошовій формі.